20 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | Jeg liker meg veldig godt her, det er sosialt. Det er for få sånne steder der folk av alle kategorier kan samles, sier Bente Henriksen. Hun bor alene og tar turen til Håstein seniorsenter på Laksevåg i Bergen flere ganger i uka. Her kan hun få stelt føttene, spise et godt måltid sammen med andre, delta på utflukter eller konserter, drive med håndarbeid, male eller bake. Aller best trives Bente når sang og musikk står på programmet. Derfor setter hun seg ivrig i ringen når spesialhjelpepleier Dina Svea inviterer alle med på helsedans. En blanding av sang og rytmiske bevegelser. FØRSTE SENTER UT Da Håstein seniorsenter åpnet i 2008, ble det lansert som Norges første seniorsenter for utviklingshemmede. Siden har Bergen kommune åpnet ett til, Myrdal seniorsenter, på den andre siden av byen. Skjoldvor Haukaas er leder begge steder, og deler arbeidstida likt mellom dem. – Vårt hovedmål er å være en trygg og trivelig møteplass. På lik linje med andre som blir pensjonister trenger utviklingshemmede noe å gå til som gir livet mening og kvalitet. Å møte andre og føle seg inkludert i et fellesskap gir god livskvalitet, sier Haukaas, som trekker fram det felles måltidet som helt sentralt. – Å sitte sammen ved et langbord og spise mat som de gjerne har vært med på å lage, er veldig viktig, spesielt for dem som bor alene. GENERASJON INSTITUSJON Det særegne med de eldre som vanker på senteret, er at de tilhører en generasjon som er oppvokst på institusjon. Samtidig mistet mange kontakt med venner og nettverk i forbindelse med HVPU-reformen. På Håstein har flere møtt hverandre igjen. Mange har også levd hele livet med funksjonshemninger, diagnoser og sykdommer. – Men de kan lite om hva det vil si å være eldre, fordi ingen har snakket med dem om det. Her kan vi gi dem nødvendig støtte og veiledning, sier Haukaas. Erfaringen er at informasjon, som at mer synlige blodårer og flekker på huden er normalt når vi blir eldre, motvirker angst og skaper trygghet. FANGER OPP SYKDOMSTEGN På Håstein er personalgruppa stabil med lavt sykefravær, og de har god kompetanse på aldring og utviklingshemning. Faste gjøremål bruker de til å observere sykdomsutvikling. For eksempel oppdage begynnende demens eller registrere forverret demens. Ett overordnet prinsipp er å støtte og stimulere uten å overbelaste. Senteret er preget av ro. – Våre eldre har lite reservekapasitet. De må Finner glede i fellesskapet Ved Håstein seniorsenter er hovedmålet klart: Å være en trygg og trivelig møteplass for eldre med utviklingshemning. TEKST OG FOTO: KATHRINE GEARD Våre eldre er spesielt sårbare. De forstår ikke den normale aldringsprosessen. SKJOLDVOR HAUKAAS PÅ JOBB / ELDRE OG UTVIKLINGSHEMNING fbaargang2016 fbseksjonFEL