24 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | Mira (7) tripper ved siden av Monica Nordahl- Pedersen gjennom korridorene på Nome sjukeheim. Vimsende etter kommer det lille nøstet Cindy på ni måneder. Når de tre kommer inn på stua i skjerma avdeling, får en av de gamle damene øye på valpen og utbryter: – Har du sett noe så snålt? Det er ikke ofte at mennesker med demens samtaler seg imellom. Helst vil de snakke med pleierne. Men det ser ut til at Cindy gir dem en felles opplevelse, og de henvender seg delvis til hunden og delvis til hverandre når de forteller hvor fin hun er. Ekvipasjen med Monica i spissen er kjente og populære gjester på skjermet avdeling. Mira er utdannet besøkshund i regi av Telemark Røde Kors. Cindy begynner på den formelle skoleringen etter jul. DEILIG PELS Monica Nordahl-Pedersen er hjelpepleier og arbeider som aktivitør på aktivitetssenteret ved sykehjemmet. Her forsøker hun og avdelingsleder Tone Cecilie Kornstad å fordele oppmerksomheten på åtte–ti brukere fire dager i uka. Mira og Cindy trår til en av dagene. Da går de gjerne på tur sammen med brukerne, og sammen besøker de også skjerma avdeling. Monica forteller at nesten alle vil ha kontakt med Mira, og at hunden faller til ro på ethvert fang. Da er det noe annet med den livlige Cindy. Hun blir møtt med litt skepsis. – Men når de bare får kjent på den myke pelsen hennes, er de fortapt, smiler en stolt matmor. EFFEKTIV MILJØBEHANDLING Det var da hun sammen med ti–tolv kollegaer tok Demensomsorgens ABC, at Monica Nordahl-Pedersen fikk ideen til å kvalifisere Mira til å bli besøkshund. – På ABC-kurset lærte jeg at ikke alle med demens får riktig medisinering og stimuli, forteller hun. Hjelpepleieren ble overbevist om at miljøbehandling kan redusere behovet for en del medisiner. – Dermed bestemte jeg meg for å bruke hunden for å gi litt ekstra til de brukerne som trenger det, sier hun. JOBBEN MIN | + - Blodtrykket faller og praten flyter lettere når de gamle får besøk av Mira. Blandingshunden er dronning på sykehjemmet. Medisin på fire bein TEKST: KARIN E. SVENDSEN FOTO: ERIK M. SUNDT HJELPEPLEIER MED BESØKSHUND BESTE MED JOBBEN Å gjøre andre mennesker glade, og få et smil tilbake. STØRSTE UTFORDRING Når du arbeider med gamle, opplever du iblant at en du er glad i, dør. fbaargang2016 fbseksjonFEL