26 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | Monica tok kontakt med Røde Kors for å teste Mira. Det viste seg at Mira var ideell som besøkshund. Hun bestod alle de krevende testene med glans, og Monica fikk klar beskjed: Kjør på. Etter ett år med trening og to helger på kurs, fikk ekvipasjen sertifikat som besøksvenn og -hund. Som den ildsjelen hun er, har Monica selv betalt reiser og overnatting i forbindelse med kurset, trent på fritida og vært besøksvenn for Røde Kors i ett pliktår etter endt opplæring. Men hun understreker at arbeidsgiver ga henne fri med lønn siste kurshelg. OMSORG I PELS Etter tre år sammen med Mira på sykehjem, er hun overbevist om at eldreomsorgen trenger flere besøkshunder. – Jeg ser at de gamle har glede av å være sammen med Mira og Cindy. Og vi vet blant annet at blodtrykket går ned i samvær med dyr, sier Monica. Hun har også erfart at brukere har kunnet redusere bruken av beroligende medisiner takket være hundene. – Mira merker også når noen er urolig. Da setter hun seg rolig ned foran vedkommende, forteller hjelpepleieren. PÅ JOBB Når Mira får på seg vesten, er hun på jobb. Hun forholder seg profesjonelt tålmodig til alle hun møter. – Jobben er krevende, så det er viktig at hun bruker det hun har av energi på beboerne. Mange ansatte vil også hilse på, men jeg prøver å unngå at hun bruker mye tid på dem, for da har hun mindre å gi dem hun er her for, sier Monica. De første gangene hjelpepleieren kom på jobb sammen med Mira, opplevde hun iblant sårende kommentarer fra kollegaer som ikke skjønte verdien av tiltaket. Nå ser de fleste at Mira og Cindy har en positiv effekt på beboerne på sykehjemmet. JOBBEN MIN | HJELPEPLEIER MED BESØKSHUND GODT Å TA PÅ: Den myke pelsen til Cindy er en nytelse for hundeelskeren Karla Skarrdal. Jeg ser at de gamle har glede av å være sammen med Mira og Cindy. Monica Nordahl- Pedersen fbaargang2016 fbseksjonFEL