28 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | Nylig fikk helsefagarbeidere på Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal tilbud om utvidet stilling. Det hadde de krav på etter fire år som ekstravakter. Men tilbudet hadde en pris. – Hvis vi ikke ønsket å jobbe annenhver helg, ville vi ikke få tilbud om utvidet stilling, forteller helsefagarbeiderne Birgitte Bjørnsrud, Torunn Røisgaard, Veronica Tollefsen og Nina Vedhus. GÅR UT OVER FAMILIEN – Selv om det er lovlig, er det urettferdig. Det går ut over det sosiale livet vårt og familien, sier de. De understreker at de er glad i både faget sitt, arbeidsplassen og kollegaene. – Vi er klar over at dette er en turnusjobb, men hvorfor kan ikke heller alle jobbe to– tre ekstra helger i året? foreslår helsefagarbeiderne. Flere av de nyansatte vurderer å slutte. – Jeg vil heller si opp enn å jobbe annenhver helg. Da pendler jeg heller, sier Torunn Røisgaard. De andre samtykker. VIL VURDERE TURNUSENE Kommunalsjef Lis Berit Nerli sier kommunen vil vurdere turnusene. – Vi kan ikke endre på hele turnusplanen midt i en turnusperiode. Men vi vil drøfte saken med fagorganisasjonene. Vi har fulgt lovverket om at vikarer skal få en fast stilling tilsvarende det de har jobbet i som ekstravakt. I tillegg tilbød vi dem en høyere stillingsandel, sier Nerli. Helsefagarbeidere er opprørt over turnusene Helsefagarbeiderne i en ny vikarpool må jobbe hver andre helg. De andre ansatte jobber hver tredje helg. Forskjellsbehandling, mener de. TEKST: VEGARD VELLE FOTO: CHRISTIAN VASSDAL PÅ JOBB / AKTUELT « Vi kan ikke endre på hele turnusplanen midt i en turnusperiode. LIS BERIT NERLI, KOMMUNALSJEF I NORE OG UVDAL KOMMUNE. FOTO: CHRISTIAN VASSDAL MISFORNØYD: Helsefarbeidere frykter de ikke får tid til familie og venner på grunn av den nye turnusen. Fra venstre: Nina Vedhus, Veronica Tollefsen, Torunn Røisgaard og Birgitte Bjørnsrud. fbaargang2016 fbseksjonFEL