| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 29 PÅ NETT | LES ARTIKLENE PÅ FAGBLADET.NO/FAGLIGFOKUS Demens gjør oss sårbare. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, trenger den syke mye hjelp og støtte fra dem som står rundt. Det er også en utfordrende sykdom for pårørende. Å ha gode fagkunnskaper om sykdommer, tilstander og skader som kan føre til demens, er viktig for å forstå symptomene og tolke atferden rett. LES PÅ FAGBLADET.NO MER PÅ NETT: Den viktigste behandlingen vi kan gi personer med demens, er det vi kaller miljøbehandling. Det handler om å tilrettelegge de fysiske rammene (omgivelsene), de psykososiale ram-*mene (menneskene) og aktiviteter. Det å snakke med personer med demens og pårørende om døden og hvilke ønsker de har for den siste tida, er viktig for å tilrettelegge for en best mulig avslutning på livet. Hjemmetjenesten henger litt igjen på demensfeltet, derfor ønsker vi å løfte fram dette området i Demensboka ved å gi det et eget kapittel. 1 2 3 + Godt liv for pasienter og pårørende SIGNE TRETTETEIG er stipendiat og sykepleier MSc med geriatri, demensomsorg og alderspsykiatri som kompetanse- og arbeidsområde. TONE SCHOU VETLESEN: Trenger vi åttetimersdagen? AASLAUG DROTNINGSVIK: Godt ernæringsarbeid virker HENRIETTE JEVNAKER: Teppefall for dansk teaterfag? VANSKELIG: Uten god kunnskap kan det være vanskelig å fange opp symptomer på demens. TRE HOVEDPUNKTER GRØNNE TAK ER FRAMTIDA Nå trenger byene våre grønne tak som kan absorbere vann, mener Bent C. Braskerud i vann- og avløpsetaten i Oslo. SOSIALFAGLIG KOMPETANSE I SKOLEN Forskere mener det er mye å hente på å styrke fellesskapsfølelsen i klassen, skriver Gunn Iren Gulløy Müller i Foreldreutvalget for grunnopplæringen. FLERE ELDRE I INKASSOFELLA De aller fleste opplever en ny økonomisk hverdag som pensjonister. Inntektene blir redusert, de må tære på oppsparte midler og ofte justere forbruket, skriver økonomiprofessor Tor Busch. KLIMAENDRINGEN KREVER EN STERK OFFENTLIG SEKTOR For å redusere utslipp, tilpasse oss et varmere klima og håndtere krisene som skapes av klimaendringene, er det nødvendig med en sterk offentlig sektor. FOTO: COLOURBOX Lese mer om demens på fagbladet.no fbaargang2016 fbseksjonFEL