| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 31 og dette har vi klart uten å øke budsjettet for oppfølging av barn med rett til speisalpedagogisk hjelp, sier Mortensen. Samtidig er hver av de sju ansatte knyttet til enkeltbarn og enkeltvedtak, og ikke til noen bestemt barnehage. Det vil si at de må bytte barnehage med jevne mellomrom avhengig av hvor barna de skal følge opp får plass. MÅ JOBBE I FLERE BARNEHAGER – Jeg har vært innom fem barnehager så langt, og for meg går dette veldig greit. Jeg syns det er interessant og spennende å bytte miljø fra tid til annen. Jeg er også alltid blitt tatt imot med åpne armer og blitt godt inkludert når jeg har skiftet barnehage, sier Bjørn Smith. – Men når jeg jobber med ett enkelt barn som jeg skaper tillit hos og blir godt kjent med, så er det selvsagt vemodig når det skal slutte eller vedtaket opphører slik at vi ikke skal være sammen mer, legger han til. GODT INKLUDERT Hovedtillitsvalgt May Britt Sundal er svæt fornøyd med måten Ringerike kommune har organisert denne tjenesten på. – Vi ble godt inkludert i prosessen, og jeg er veldig glad for at løsningen innebærer faste og hele stillinger, der det før ble brukt vikarer. Det er slik vi ønsker at kommunen skal organisere tjenestene, sier hun. Andre kommuner har også begynt å se på hvordan de skal organisere oppfølging av barn med rett til spesialpedagogisk hjelp, og Marianne Mortensen har blant annet vært i Nittedal for å fortelle hvordan de har gjort det i Ringerike. FORNØYD: Kommunalsjef Marianne Mortensen og hovedtillitsvalgt May Britt Sundal er enig om at måten Ringerike har organisert tilbudet til barn med vedtak om sæskilt oppfølging fungerer svært bra. FAST STILLING: Bjørn Smith var en av dem som fikk fast stilling da Ringerike kommune omorganiserte barnehagetjenesten for barn med vedtak om særskilt oppfølging. fbaargang2016 fbseksjonFEL