| 2| 021061 6| 0| 49 || FFAGBLLADETT ~ 33 I DENNE SEKSJONEN: NORGE I VERDEN *Oslo er blant de raskest voksende byene i Europa. Dagens befolkning på 658.390 personer utgjør rundt 13 prosent av Norges befolkning. I 2030 vil Oslo ha 819.000 innbyggere, ifølge en befolkningsprognose fra statistisk kontor i Oslo kommune. Ifølge Statistisk sentralbyrå er årsaken til den raske veksten høy innvandring, et attraktivt arbeidsmarked og en ny trend med at folk blir boende i byen. Hovedstaden har en ung befolkning, og veksten vil fortsette i lang tid. VISSTE DU AT ... BEIJING, KINA 4,1 % OSLO, NORGE 1,7 % LUANDA, ANGOLA 4,25 % I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING Hovedstad i sterk vekst S 34 Møt seks tillitsvalgte som representerer egenskapene som forbundets tillits-valgte har. S 44 Undervisningsbygg og fagfolk strides om elsikkerheten ved en skole som bygges i Oslo. S 54 Under Arendalsuka tilbys aktiviteter som skal få barn og unge til å forstå kompliserte sammenhenger i samfunnet. S 60 Det er pinlig hvis regjeringen stemmer imot et atomvåpenforbud i FNs generalforsamling, mener Erling Borgen. DHAKA, BANGLADESH 3,6 % RIYADH, SAUDI-ARABIA 3,16 % * det er like mange innbyggere i Oslo som i Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger til sammen. * Oslo vokser med en befolkning tilsvarende innbyggertallet i Molde eller Kongsberg annet hvert år. * fra 2007 og fram til i dag har Oslo fått over 11.000 flere barn i grunnskolealder, mens det i resten av landet har vært en nedgang på 4800. * antall daglige pendlere til Oslo tilsvarer befolkningen i Telemark, ca. 170.000. KILDE: SSB OG DEMOGRAPHIA.COM, BASERT PÅ FNs 2010–2020-TALL. FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2016 fbseksjonFEL