34 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | N oen ganger trenger du en som kan gå i krigen for deg, som tar den kampen du kanskje ikke har kunnskap – eller krefter – til. Andre ganger trenger du en som hører på deg og kan være der for deg. Hverdagen til Fagforbundets tillitsvalgte er mangfoldige og utfordrende. Jobben deres krever både engasjement og kunnskap, og selv for dem som er helt frikjøpte, strekker arbeidsdagen sjelden til. Det kan bli mange kvelder og helger i medlemmenes tjeneste. – Våre tillitsvalgte er ryggraden i hele organisasjonen. De jobber tett på både medlemmene og arbeidsgiverne, og har en unik mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen. I tillegg er de viktige lytteposter som gir oss viktige innspill fra arbeidsplassene, sier forbundsleder Mette Nord. Møt ferskingen, langdistanseløperen, nerden, politikeren, sjelesørgeren og krigeren. De representerer mange av de viktige egenskapene Fagforbundets tillitsvalgte har. TEKST: SIMEN AKER GRIMSRUD OG PER FLAKSTAD | tema | tillitsvalgte| FOTO: WERNER JUVIK Fagforbundet har flere tillitsvalgte enn Narvik har innbyggere. Møt seks av dem som gjør en stor jobb for medlemmene. Støttespillerne fbaargang2016 fbseksjonFEL