| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 35 Sjelesørgeren Hilde Sørdalen Leder i Fagforbundet Tønsberg – Å være et medmenneske er en viktig del av det å være tillitsvalgt. Det handler om å få til den gode samtalen med enkeltmedlemmene, mener Hilde Sørdalen. Hun brenner for rettferdighet og blir lett engasjert. Fagforeningslederen i Tønsberg har stilt opp for medlemmer som har mistet jobben, blitt alvorlig syke eller har opplevd et samlivsbrudd. Hun har tilbudt en skulder å gråte på, hun har trøstet, gått turer, vært med på legebesøk og hjulpet til med praktiske ting – også på fritida. – Hvis du detter ut av arbeidslivet og ikke har familie rundt deg, hvem skal stille opp? Noen saker er tragiske, og de tar du med deg hjem. – Hvorfor har du stilt opp slik du har gjort? – Det er vel sånn jeg er. Jeg bryr meg om mennesker, og spesielt dem som har det vanskelig. I starten kunne telefonen ringe til alle døgnet tider, og det kunne være vanskelig å si nei. Med tida har Sørdalen blitt flinkere til å sette grenser. – Jeg har jo familie og fritid jeg også. Nå forteller jeg at jeg er opptatt, og at vi heller får snakke når jeg er på kontoret, sier Sørdalen. Det var ikke tall og paragrafer som lokket henne til å bli tillitsvalgt. – For meg er menneskene viktigst. Heldigvis har jeg kollegaer på kontoret som er flinkere enn meg med tall. fbaargang2016 fbseksjonFEL