36 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | | tema | tillitsvalgte| Krigeren Bjørn Willumsen Leder i Fagforbundet Tromsø Han har slått både til høyre og venstre og opptil flere ganger blitt anklaget for å være den som egentlig styrer Tromsø. For mange politikere har han vært en pest og plage. Bjørn Willumsen liker seg godt i skuddlinjen. – Under valgkampen i fjor fikk jeg høre at jeg var hatobjekt nummer én i det forrige byrådet. Det tok jeg som et kompliment, smiler Willumsen. Den markante fagforeningslederen går ikke stille i dørene. Han tør å snakke makta midt imot. Også når han har ment at Arbeiderpartiet har blitt for høyrevridd. I 2002 ble han forsøkt eksludert fra partiet, men han bet seg fast. I ukevis var han på forsiden av lokalavisene. Han ble kalt det ene og det andre. – Jeg var overhodet ikke et offer, for jeg hadde sjøl vært stor i kjeften og gått hardt ut. Står du i krigen, må du regne med harde slag, erkjenner Willumsen. Det meste har prellet av. De mest krevende årene var fireårsperioden fra 2011 med et Høyre- og Fremskrittspartiflertall i kommunestyret. De kommunale tjenestene ble truet med privatisering. – Men de blå-blå fikk gjennomført lite av slikt i løpet av sine fire år i rådhuset. Det som driver meg er kampen for velferdsstaten og en offentlig velferdsproduksjon uten profitt, i et samfunn uten for store forskjeller mellom folk. «Tillitsvalgte må av og til leve etter Fantomets valgspråk: Vær hard mot de harde.» FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN fbaargang2016 fbseksjonFEL