38 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | | tema | doreste | Langdistanseløperen Jan Aksel Espedal Konserntillitsvalgt i Bergen kommune I SNART 40 ÅR har Jan Aksel Espedal holdt det gående som tillitsvalgt uten hvileskjær. Å få påvirke politikken og drive internasjonalt arbeid har vært drivkraften. – Jeg fikk det inn med morsmelka. Faren min var formann i Malersvennenes forening i Bergen, og vi hadde ofte stua full av fagforeningskamerater. De sang arbeidersanger og diskuterte høylydt, minnes Espedal. SELV BLE HAN LEDER i Bergen kommunistiske ungdomslag på slutten av 60-tallet, og det var derfor en selvfølge å påta seg tillitsverv da han begynte å jobbe som rørlegger noen år senere. De siste fire årene har han vært frikjøpt konserntillitsvalgt i Bergen kommune. Espedal har imidlertid aldri glemt hvor han kommer fra. Noe pampeliv vil ikke den rutinerte ringreven høre snakk om. – Å satse på en karriere i fagbevegelsen har aldri vært et alternativ for meg. Jeg har hele tida holdt meg med folka der ute. MYE HAR ENDRET SEG siden 70-tallet. Espedal savner mer engasjement. – Apparatet har blitt mer profesjonelt, og det fins mange flere muligheter til å skolere seg som tillitsvalgt i dag, men jeg føler det er færre som går inn i dette med hele hjertet. Nå sliter vi med å få nye tillitsvalgte her i Bergen. Vår verste fiende er likegyldighet. tillitsvalgte| «Jeg har kjempet mot privatisering siden jeg begynte som tillitsvalgt på slutten av 70-tallet.» FOTO: EIVIND SENNESET fbaargang2016 fbseksjonFEL