| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 39 Nerden Hilde Furnes Johannessen foretakstillitsvalgt, Helse Møre og Romsdal – DE SOM TROR FRIKJØPTE tillitsvalgte bare bruker arbeidstida til å lese dokumenter og sette seg inn i saker, må tro om igjen, sier foretakstillitsvalgt Hilde Furnes Johannessen i Helse Møre og Romsdal. Hun forteller at hun i snitt bruker mellom fem og ti kvelds- og helgetimer i uka på tillitsvalgtjobben. DET ER MYE Å SETTE SEG INN I, oppdragsdokumenter fra helseministeren, hovedavtalen og ovenskomstene. Hilde sitter også som ansattrepresentant i arbeidsmiljøutvalget. I tillegg må hun kjenne organisasjonen: – Forleden var jeg på en privat reise til Oslo, og da var det debattheftet om Fagforbundets framtidige prinsipp- og handlingsprogram jeg tok med på flyet, smiler hun. – For meg er det utenkelig å stille på et møte uten å være godt forberedt. Det er respektløst overfor de 1000 medlemmene som har valgt meg til å representere seg, sier hun. – SAMTIDIG ER DETTE EN JOBB som har gitt meg veldig mye. Den kunnskapen jeg får gjennom å forberede meg til ulike saker, kan jeg også bruke i andre sammenhenger. Jeg får være med på en samfunnsutvikling, og jeg har fått møte mange interessante mennesker. – Arbeidet er blitt en personlig reise, og jeg er en annen person i dag enn den hjelpepleieren som ble plasstillitsvalgt på 90-tallet, sier hun. «Mye arbeid, men det er verdt det.» FOTO: PER FLAKSTAD fbaargang2016 fbseksjonFEL