40 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | FOTO: PER FLAKSTAD Politikeren Jørn Eriksen hovedtillitsvalgt, Ringsaker – DET VIKTIGSTE er å få gjennomslag for synspunktene våre, mener Jørn Eriksen som er hovedtillitsvalgt og lokalpolitiker i Ringsaker. Han mener medlemmene får mye igjen ved at tillitsvalgte engasjerer seg i lokalpolitikken. – Den berører medlemmenes arbeidshverdag, sier han. NOEN GANGER FØLER han seg som de ansattes vaktbikkje, andre ganger sørger han for at saker medlemmene er opptatt av får en politisk behandling. Vedtaket om at kommunen ikke skal bruke den nye arbeidsmiljølovens utvidete adgang til midlertidige ansettelser, er et resultat av dette. To saker førte ham inn i politikken: En om byggingen av en stor barnehage, og deretter en diskusjon om hvordan det lokale brannvesenet skulle organiseres. Forbundet fikk gjennomslag i begge. Da Jørn etterpå fikk spørsmål om å stå på Aps liste, tenkte han det ville være enklere å få gjennomslag hvis de hadde et bein innenfor politikken. DE TO ROLLENE innebærer noen dilemmaer, men han mener det går greit å håndtere dem. Heller ikke medlemmene ser ut til å ha noen innvendinger. – I 2011 sto jeg på 41. plass, og rykket opp til 12. etter valget. I 2015 rykket jeg opp fra 6. til 4. plass. Jeg tolker det som at medlemmene ønsker meg i denne posisjonen. Så mange kompiser har jeg ikke. «Det handler om å bli hørt.» fbaargang2016 fbseksjonFEL