| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 41 | tema | tillitsvalgte| – Der er det tradisjon for å inkludere tillitsvalgte, og ofte er det store arbeidsplasser med mange fagorganiserte. Flertallet av Fagforbundets tillitsvalgte opplever at de har innflytelse og blir tatt på alvor, sier forsker Kristine Nergaard ved Fafo, og viser til en undersøkelse hun utførte i seks LO-forbund i 2011. – I privat sektor, hvor også Fagforbundet har medlemmer, er det færre ansatte som organiserer seg. Der kan det derfor være vanskeligere å være tillitsvalgt, sier forskeren. – LETTERE I ET STORT FORBUND Nergaard mener det er lettere å være tillitsvalgt i et stort forbund som Fagforbundet, med sine 350.000 medlemmer. – Det er flere nivåer med tillitsvalgte, og saker går videre opp i systemet hvis de ikke kan løses lokalt. Forbundet er profesjonelt, har et godt skoleringsapparat og gode rutiner for å få på plass tillitsvalgte på arbeidsplassene. TILLITSVALGTE OGSÅ PÅ FRITIDA Det er forskjell på hvor mye tid som brukes på tillitsvalgtarbeid. Ifølge Fafo-forskeren går det et klart skille mellom lokale tillitsvalgte på arbeidsplassene og frikjøpte tillitsvalgte. – Jo høyere du er i systemet og mer frikjøpt du er, jo mer fritid bruker du på vervet. Det er mange ting du får anledning til å være med på, og de fleste trives godt i vervet sitt. De syns jobben er meningsfull og er opptatt av at de får være med på å påvirke, sier Nergaard. SLITER MED REKRUTTERING Press på kommunale budsjetter, omstillinger og tjenester som blir privatisert, har imidlertid gjort hverdagen mer krevende også i offentlig sektor. Ifølge Nergaard føler ofte tillitsvalgte at de står litt alene med ansvaret. – Mange opplever at det er vanskelig å få folk engasjert i fagforeningsarbeid og til å stille på møter. Folk prioriterer heller korpsøvingen til datteren sin, sier hun. Det kan også være vanskelig å skaffe nye tillitsvalgte. – En del tillitsvalgte fortsetter i vervet fordi ingen andre vil ta over, og de er redde for at foreningen skal forsvinne. Ofte må det litt overtalelse til for å få på plass nye tillitsvalgte, sier Nergaard. – FLERTALLET AV FAGFORBUNDETS TILLITSVALGTE FØLER DE HAR INNFLYTELSE De mest fornøyde tillitsvalgte i LOsystemet finner du i offentlig sektor. FOTO: ANETTE KARLSEN fbaargang2016 fbseksjonFEL