44 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | Undervisningsbygg i Oslo er ansvarlig byggherre for den nye skolen, der 840 barn fra første til sjuende trinn skal gå neste skoleår. Skolen er spesiell, og et prestisjebygg for klima og miljø. Hele fasaden skal være et enormt solcelleanlegg – Norges største i sitt slag. Men er regler, lover og rutiner tilpasset slike anlegg? Fagfolk og Undervisningsbygg strides. PÅ SIKKERHETEN LØS I høst slo fagfolk alarm. Anlegget monteres av et litauisk selskap uten godkjenning for el-installasjoner. Fagfolk mener arbeidet går på sikkerheten løs, mens Undervisningsbygg fastholder at installasjonen er lovlig og trygg. Eltilsynet rykket ut, men da Fagbladet gikk i trykken, var rapporten deres ennå ikke klar. Det kraftige produksjonsanlegget i fasaden monteres av det litauiske selskapet Staticus. De har ingen godkjenning og eksisterer ikke i Elvirksomhetsregisteret. Det har ikke tillatelse til å utføre elektriske installasjoner i Norge. Selskapet som installerer det elektriske anlegget i bygningen som skal kobles til produksjonsanlegget, er det danske selskapet Steen Jørgensen Elektro. Selskapet er godkjent, men kritiseres av EL og IT forbundet for å operere med innleid arbeidskraft og kun ha en daglig leder ansatt i Norge. – Vi mener det strider både med arbeidsmiljølovens bestemmelser om faste ansettelser og kvalifikasjonsdirektivet for elvirksomheter, sier Jan-Ole Evensen, organisasjonssekretær i Elektromontørenes forening i Oslo. Undervisningsbygg mener praksisen med innleie er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. (Se tilsvar) – TENK ELSIKKERHET Om monteringen av produksjonsanlegget, sier Evensen: – Hvis juristene klarer å vri dette fra ulovlig til i grenseland, vil jeg be om at vi tenker elsikkerhet framfor juss. Jeg ville hatt store betenkeligheter med å la mine barn oppholde seg i en bygning der installasjonene ikke er gjort av fagfolk, sier han. Evensen viser til at dimensjonering, jording og oppkobling må være riktig for å unngå risiko for varmgang. STOLER PÅ STATICUS – Undervisningsbygg har som byggherre ingen grunn til å tro at litauiske Staticus ikke drives reglementert, sier kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg. Daglig leder for Staticus Norge, Au••ra Vankevi••i••t••, bekrefter at de ikke er godkjent som elinstallatører, men sier at de bare utfører det mekaniske arbeidet. Tilkobling gjøres av det lokale selskapet Steen Jørgensen AS. Prestisjebygg skremmer elektrikere Fasaden på Brynsengfaret skole vil produsere 100.000 kilowattimer strøm i året. Spenningen kan bli opp mot 1000 volt når sola skinner. TEKST: OLA TØMMERÅS HØYSPENT FASADE: Det blir Norges største solcelleanlegg i sitt slag, men Undervisningsbygg avviser at det er en elinstallasjon. I SAMFUNNET / ELSIKKERHET fbaargang2016 fbseksjonFEL