| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 45 Undervisningsbygg fastholder at det er lovlig og riktig å bruke det litauiske selskapet til å montere fasaden. Da Fagbladet gikk i trykken, hadde ennå ikke Eltilsynet avgitt rapport fra sitt tilsyn. Dette er Undervisningsbyggs tilsvar: – Selve monteringen av solcellemodulene i fasaden på Brynseng skole er en mekanisk monteringsjobb, og skal utføres av personer med kvalifisering og erfaring med fasadearbeider, nemlig Staticus. Elektroentreprenører er for øvrig ikke kvalifisert til denne typen arbeid, forteller kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg. Hun understreker at skolen vil være trygg når den åpne. –Tilkoblingen til det elektriske anlegget skal utføres av en godkjent el-entreprenør, det danske firmaet Steen Jørgensen. Da vi var ute i markedet for å finne leverandører var kvalitet et bærende element, og valget på Staticus, sier hun. – Steen Jørgensens går god for elektroinstallasjonen og når jobben er ferdig, vil Undervisningsbygg få samsvarserklæring fra firmaet på alt det elektriske i tilknytning til solcelleanlegget. Det er også viktig å understreke at leverandøren av solcellepanelene, el-entreprenøren og fasademontør har hatt felles møter på byggeplassen. Hun at de har brukt muligheten for innleie av personell i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. – Et helt lovlig monteringsarbeid FOTO: LEIF MARTIN KIRKNES fbaargang2016 fbseksjonFEL