| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 49 NAVN: Ebba Louise Wergeland ALDER: 70 år FAMILIE: Ugift, ingen barn YRKE: Pensjonert spesialist i arbeidsmedisin. AKTUELL: Ble nylig pensjonist, men er fortsatt aktivist for arbeidernes vern og frihet for Palestina. fbaargang2016 fbseksjonFEL