50 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | portrettet – Han mente at myndighetene undervurderte farene ved å lagre det radioaktive avfallet. De tror de kan kontrollere usikkerheten gjennom å tallfeste den. Jeg lærte å være skeptisk til hvordan politikere og eksperter bruker tall. Henrik Wergelands gener kan vi ane i formuleringsevnen, staheten og det politiske engasjementet. Det sies om Ebba Wergeland at hun har en egen evne til aldri å gi seg. HUN FIKK IKKE KLASSEBEGREPET med seg hjemmefra, men oppdaget på skolen at folk hadde det forskjellig. Det gjorde henne sint. Hun hadde lært ikke å stole på autoritetene. – Så kom vietnamkrigen. Jeg var full av forakt for dem jeg syntes bare pratet. Jeg holdt meg langt unna ungdomspartiene og nachspielene. Ikke før det dukket opp noen SUFere som virket som de gjorde noe, ble jeg med. Jeg lærte om imperialismen og å forstå Vietnam-krigen og andre konflikter i verden gjennom slike begreper – ikke bare som resultat av tilfeldigheter og gale ledere. – På 60-tallet trodde jeg at dokumentasjon var nok til å skape endring. Bare folk får vite hvordan ting henger sammen, men jeg lærte fort at det må en bevegelse til, før det skjer noe. Hun er også en kjenner av Midtøsten. Hun har vært sentral i Palestinakomiteen, og har utallige ganger vært med på solidaritetsreiser. Under bombingen av Beirut i 1982 var hun koordinator for et helseteam av norske solidaritetsarbeidere. Men hun mener arbeidet for å påvirke politikerne er enda viktigere. ARBEIDERBESKYTTELSESLOVEN har eksistert i over 100 år. Ebba Wergeland er ikke fornøyd med navnet på arbeidsmiljøloven. – Loven er lagd for å beskytte arbeiderne. Den begrenser arbeidsgivers rett til å ta livet av folk, for å si det brutalt. Normalarbeidsdagen ble – Jeg har fått mye underlig kjeft fra folk høyt oppe i LO-systemet, som påsto at jeg vil ha alle over på uføretrygd. Helt absurd, sier hun, men LO har forsvart retten til full lønn under sykdom, det er hovedsaken. EBBA WERGELAND er egentlig trondhjemer. Faren, Harald Wergeland, jobbet som fysiker på NTH. Faren ble en del av en forskerbevegelse og en folkebevegelse, først mot atomopprustning, etter hvert mot norsk atomkraft. KUNNSKAPSRIK: Ebba Wergeland har både boklig lærdom og livserfaring. På bildet nederst sitter hun sammen med palestinernes leder Yassir Arafat. 1975 • Ga ut sin aller første bok: Kamp mot helsefarlig arbeid. 1979 • Ble ansatt i Statens arbeidstilsyn for første gang. 1999 • Tok medisinsk doktorgrad om gravides arbeidsforhold. 2012 • Mottok Karl Evang-prisen for å fremme folkehelsen. 2016 • Pensjonist, men fortsetter som politisk aktivist. 1970 • Tok embetseksamen i medisin ved Universitetet i Oslo. FOTO: MADS GILBERT FOTO: ADRESSEAVISEN/ARKIV FOTO: LEIF KNUTSETH/ADRESSEAVISEN fbaargang2016 fbseksjonFEL