| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 57 øve seg på å uttrykke seg også gjennom kunst, sier hun med blanke øyne, som også holder øye med sønnen Jacob, som er fem år i dag. – MUSEER OG VITENSENTRE arrangerer spennende visuelle opplevelser for barn og unge. Realfag og teknologi er nødvendig for å forstå samfunnsutviklingen. Her kan barn få gratis førstehjelpskurs. Og organisasjonene som samarbeider mot svart økonomi har laget rebusspillet Den store skattejakten, som mange skal delta på i dag. Aktiviteter som skal få barn og unge til å forstå kompliserte sammenhenger – for å bli gode deltakere i samfunnet, forteller Falck Fladmark. UTENFOR MUSIKKBINGEN står leder av Musikkutstyrsordningen (MOU) og tar en pause fra det øredøvende akuttsammensatte bandet som finner toner og hverandre inne i den lydisolerte brakka. Rihannon Edwards mener altfor få unge får sjansen til å ytre seg gjennom kultur. KommuBarna sitter trollbundet mens pedagogene fra Vitensenteret Sørlandet lager skremmende smell og får levende røde, roser til å bli til pulver, mens ord som hydrogen, flytende nitrogen og andre kjemiske kunnskaper binder showet sammen. Rebus om fellesoppgaver i samfunnet. – Skal vi sette fyr på ballongen? – JAAA, roper ungene med skrekkblandet fryd. 1 2 1 3 nene er mer opptatt av ballbinger enn musikkbinger. Enda det blant unge faktisk er flere som spiller et instrument enn fotball. – Ytringer blir ofte sterkere gjennom musikk. Alle snakker om talentutvikling, men da må barn og unge ha et sted å øve. Få mulighet til å lære å ytre seg. Kommunene må legge til rette for å øve, for å vise ytringen, og å oppleve kultur, sier hun, og peker på øvebingen som en rimelig løsning, og at altfor få skoler og fritidsklubber vet at de kan søke støtte hos MOU. RAFAEL ER EN AV SFO-GUTTA som har deltatt i Den store skattejakten. – En dame sto på scenen og snakka og snakka. Så snek sortkledde tyver, en dame og en mann, seg innpå bakfra og stjal skatten. Dama så ikke det. Men det er ikke en helt ordentlig skattkiste, for jeg har en maken hjemme. Nå skal vi fange tyvene, forteller han, mens gruppa løser oppgaver på utvalgte stands, med spørsmål som viser hva skatten vår brukes til: sykehus, politi, skolebuss og lærere. 3 2 fbaargang2016 fbseksjonFEL