60 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | I SAMFUNNET / KRONIKK Da den kalde krigen sluttet, håpet og trodde mange at trusselen om en utslettende atomkrig var over. Selv om antallet atomvåpen er blitt redusert, fins det ifølge det svenske fredsforskningsinstituttet SIPRI 15.395 atomvåpen utplassert i verden. Atomvåpen er grusomme masseødeleggelses- og terrorvåpen. 5000 av disse våpnene holdes i høy beredskap, ferdig til utskyting. Ni land har atomvåpen. USA og Russland har 93 prosent av verdens atomarsenal. De andre landene er Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea. Belgia, Tyskland, Italia, Nederland og Tyrkia har amerikanske atomvåpen utplassert i sine land. I 2015 BESLUTTET styret for det anerkjente tidsskriftet Bulletin of the Atomic Scientists å stille sin dommedagsklokke fram igjen. Viseren peker nå tre minutter på tolv. Verdens ledende kjernefysikere og 17 nobelprisvinnere mener at verden er kommet nærmere en global katastrofe. Samtidig akter USA og Russland å modernisere sine atomvåpen. USA alene tenker å bruke 1200 milliarder kroner på ulike moderniseringsprogrammer for sine atomvåpen fram til 2024. Dette pengesløseriet står i sterk kontrast til de løftene president Barack Obama har kommet med. Da han fikk Nobels fredspris i 2009, ble dette også begrunnet med hans løfter om atomnedrustning. Som det ble formulert: «Komiteen har lagt spesiell vekt på Obamas visjon om og arbeid for en verden uten atomvåpen.» ATOMBOMBENE SOM FALT over Hiroshima og Nagasaki tok livet av 210.000 mennesker. Ett eneste av dagens atomvåpen kan ødelegge en by og drepe de fleste av dem som bor der. En kjernefysisk krig kan drepe flere mennesker i løpet av kort tid enn alle som ble drept under hele den andre verdenskrigen. Dette var blant de grusomme fakta som ble presentert fra verdens store helseorganisasjoner til FNs arbeidsgruppe for kjernefysisk nedrustning tidligere i høst. Helseekspertene fortalte til FN at én prosent av verdens kjernefysiske våpen kunne skape en hungersnød for to milliarder mennesker. Økosystemene ville bli ødelagt og dermed true alt liv. De slo samtidig fast Et klart flertall i Stortinget vil ha et internasjonalt forbud mot atomvåpen. 80 prosent av befolkningen mener det samme. Likevel har regjeringen sagt nei til forslaget om å ta opp spørsmålet i FN. Det er pinlig. Norge må si nei til atomvåpen ERLING BORGEN Journalist og filmskaper, styremedlem i Nei til Atomvåpen. fbaargang2016 fbseksjonFEL