| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 61 sammen med KrF. Mayors for Peace arbeider for å fjerne alle atomvåpen. Organisasjonen ble startet av ordføreren i Hiroshima. Den består av opp mot 7200 ordførere fra byer og kommuner i 161 land fra alle kontinenter, og representerer mer enn 1,5 milliarder innbyggere. 114 hovedsteder er medlemmer, og hele 101 norske kommuner, hvorav de fleste borgerlig styrte. UTENRIKSMINISTER BØRGE BRENDE har foreløpig sagt at den nåværende norske regjeringen ikke kan gå inn for et forbud mot atomvåpen nå. Da Anniken Hutifeldt (Ap) stilte spørsmål om at en atomkrig vil skape en flyktningkrise som overskygger alt vi har sett i dag. Som sin konklusjon ba verdens ledende helseeksperter FN om å gjennomføre et internasjonalt forbud mot atomvåpen. De karakteriserte det som et «prioritert helsetiltak». PÅ AVSLUTNINGSMØTET i FNs arbeidsgruppe i Geneve i august, foreslo 107 land at FN må invitere til forhandlinger om et atomvåpenforbud. Dette var et historisk vedtak. Norge valgte sammen med 23 land å stå utenfor anbefalingen. Østerrike, Brasil, Irland, Mexico, Nigeria og Sør-Afrika har nettopp formulert et resolusjonsforslag til FNs generalforsamling. De foreslår at forbudsforhandlingene må starte allerede neste år. Alt tyder nå på at dette forslaget vil få flertall på generalforsamlingen som holdes før årsskiftet. Et flertall av FNs medlemsland er dermed klar for å ta dette viktige skrittet mot en atomvåpenfri verden. DA STORTINGET diskuterte norsk atompolitikk sist vår, gikk et klart stortingsflertall inn for forbud. Arbeiderpartiet har programfestet et atomforbud og «jobber aktivt for målet om en verden fri for atomvåpen, og støtter målet om et internasjonalt forbud». Under stortingsdebatten sa Jonas Gahr Støre at regjeringen nå hadde fått sin marsjordre. Derfor er det ubegripelig at regjeringen går mot forhandlinger om atomvåpenforbud. Da Oslo bystyre nylig vedtok å melde Oslo inn i organisasjonen Mayors for peace, stemte H og Frp mot, for øvrig Det er ubegripelig at regjeringen går mot forhandlinger om atomvåpenforbud. forbud i Stortinget i desember 2014, svarte utenriksminister Børge Brende dette: «Et forbud mot atomvåpen bryter med Natos strategiske konsept fra 2010, som slår fast at Nato vil være en kjernefysisk allianse så lenge det fins kjernevåpen, og konseptet beskriver kjernevåpen som et sentralt element i Natos avskrekkingsstrategi.» Men utenriksministeren glemte å fortelle at Nato også sier at organisasjonen arbeider for en kjernevåpenfri verden. Det er ikke for sent å snu. Det vil være utrolig pinlig for Norge dersom regjeringen stemmer mot et atomvåpenforbud når FNs generalforsamling behandler saken før årsskiftet. n FOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL