66 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | MELLOM OSS / AKTUELT SKJER I FAGFORBUNDET Les mer om aktivitetene på fagforbundet.no Enige om tariffavtale for ambulansearbeidere *Avtalen innebærer blant annet at tillegget for fullført paramedic-utdanning økes med 1000 kroner til 32.500, og at tillegget for legedelegerte oppgaver økes tilsvarende til 17.500 kroner. Matpengesatsen er økt til kr 82,50 kroner, og de nye satsene for sammenhengende oppdrag som varer mellom 8 og 12 timer, betales med 180 kroner. For oppdrag som varer mellom 12 og 16 timer, skal det betales 280 kroner, og for oppdrag som varer ut over 16 timer, skal det betales 380 kroner. Partene er enige om å nedsette et partssammensatt utvalg for å drøfte betydningen av bachelorutdanning paramedic. Partene er også enige om nye minstelønnssatser. Ny minstelønn for ambulansepersonell med 20 års ansiennitet er 385.000 kroner, mens ambulansearbeidere med 10 års ansiennitet ikke skal ha lavere grunnlønn enn 398.000 kroner. Fagforbundet og NHO Service ambulanse er enige om en anbefalt tariffavtale for ambulansearbeidere. MEDLEM DØDE PÅ JOBB I KRAGERØ *59 år gamle Else Margrethe Brynemo døde mens hun var på jobb i Kragerø i slutten av september. Hun jobbet i omsorgsboligene i Kalstadveien i Kragerø. Ifølge vitner skal en beboer ha utført et slag eller håndbevegelse mot avdødes hode eller arm da de var ute og gikk tur sammen. Han ble siktet for kroppskrenkelse, men politiet har senere frafalt siktelsen fordi mannen er blitt erklært strafferettslig utilregnelig på handlingstidspunktet. Det betyr at han ikke kan straffes etter norsk lov. – Våre tanker går til omsorgsarbeider Else Margrethe Brynes familie, venner og kollegaer, sier forbundsleder Mette Nord. Den lokale fagforeningslederen har bistått andre medlemmer og ansatte i omsorgsboligene etter den tragiske hendelsen. 7–8/11 Konferanse for helsesekretærer i regi av Fagakademiet, Sandefjord. 7–8/11 Samspillkonferanse for helsefagarbeidere, helsesekretærer, sykepleiere og ledere i helse- og omsorgstjenesten, Tromsø 8/11 Faglig frokostseminar med Smart by som tema, Tromsø i regi av LO-ingeniør og Fagforbundet 14/11 Skandinavisk velferdskonferanse. Velferdsstat, arbeidsvilkår og folkestyre under press er tema for konferansen i Oslo. 15–18/11 og 18–20 januar neste år arrangerer Fagforbundet sentralt kurs i ideologi, samfunnsetikk og fagbevegelse på Gardermoen. 21–23/11 LO Stat holder sin tradisjonsrike kartellkonferanse på Gol. 23/11 Landssamling fagligpolitisk nettverk på Sørmarka i regi av Fagforbundet sentralt. 9/12 LOs konferanse for forebyggende barne- og ungdomsarbeid i Oslo. Målgrupper er blant annet skoleansatte, forskere, barnevernsansatte og ungdomsarbeidere. FOTO: EVA-LILL BEKKEVAD fbaargang2016 fbseksjonFEL