| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 67 Høyrepolitikk rammer arbeidstakerne og skaper flere fattige METTE NORD | FORBUNDSLEDER | 2016 | 9 ETTERDØNNINGENE AV FORSLAGET til statsbudsjett for 2017 er i ferd med å legge seg. For oss i fagbevegelsen er det skattekuttpolitikken som provoserer mest. De rikeste blir rikere, det blir større forskjeller og flere fattige. Fagforbundet mener det er feil å prioritere skattelette istedenfor å skape arbeidsplasser, som er det vi trenger i ei tid med historisk høy arbeidsløshet. Fagforbundets medlemmer har tradisjon for å ta ansvar i vanskelige tider. Det gjør vi også nå, blant annet gjennom moderate lønnsoppgjør, som er avgjørende for å sikre sysselsettingen og landets økonomi. Men det er ikke kun arbeidstakerne som skal ta ansvar, mens inntektsfesten fortsetter for de rikeste. I de tre åra vi har hatt en mørkeblå regjering, har arbeidstakerrettighetene blitt svekket. Det har blitt en generell adgang til midlertidige ansettelser og lengre arbeidsdager uten overtidsbetaling. Det trues med å fjerne en ekstra ferieuke for dem over 60 år, og Høyre og FrP vil kutte i barnetillegget til uføretrygdede. REGJERINGEN VIL FJERNE feriepengetillegget og øke karantenetida for dagpenger fra 8 til 12 uker. De gir seg ikke med det, men vil ha realkutt i folketrygdens støtte til hjelpemidler, til grunnog hjelpestønad og mindre gravferdsstønad. Retningen som de mørkeblå tar landet i, går ut over ungdommen. Det er allerede vanskelig for dem å få jobb. Fire nye år med de politikerne som styrer i dag, vil gjøre det enda vanskeligere for ungdommen i framtida. Det har blitt tøffere for folk flest, og det vil fortsette i 2017. Det er mindre enn ett år til stortingsvalget, og Fagforbundet mener det er avgjørende å få et regjeringsskifte før de samfunnsmessige skadene av blå politikk blir for store. Derfor skal vi drive valgkamp, og den starter nå. «Fire nye år med de politikerne som styrer i dag, vil gjøre det enda vanskeligere for ungdommen i framtida.» fbaargang2016 fbseksjonFEL