68 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | MELLOM OSS / NYTT HØGSKOLEFAG Gro ble student som 56-åring – Så sant du er engasjert, kan du lære nye ting gjennom hele yrkeslivet, mener Gro Espeset Grøtjorden. Nå studerer hun innovasjon. TEKST: VEGARD VELLE FOTO: CHRISTIAN VASSDAL Fagforbundet finansierer fra i høst et nytt studium som skal fremme nytenkning og nyskapning i offentlig sektor. Rundt 1 million kroner punger Fagforbundet ut med til Høgskolen i Hedmark. – Da vi ikke fikk inn en eneste lærlingsøknad som helsefagarbeider til kommunen, begynte bjellene å ringe hos meg. Hva er det som gjør at de unge ikke ønsker å bli for eksempel helsefagarbeider hos oss? Fins det ukulturer som gjør at de unge ikke ønsker å søke seg hit? Hvordan kan vi snu denne utviklingen? spurte jeg meg. Gro Espeset Grøtjorden er til daglig saksbehandler på personalkontoret i Nore og Uvdal kommune. Fra i høst er hun også student i Innovasjon i offentlig sektor. MOTIVERINGSEVNEN ER AVGJØRENDE Grøtjorden er redd innovasjon i offentlig sektor kan høres kjedelig ut, ikke minst i grisgrendte strøk, men mener det slett ikke er tilfelle. – Det burde være mange flere ledere som fulgte dette studiet. Det skal så lite til for en leder å motivere de ansatte. Og jeg vet hvor mye det betyr for folk å bli verdsatt og få tilbakemeldinger. Hun mener det er avgjørende at lederen har innsikt i og forståelse for kulturen i organisasjonen. – Hvilken bedriftskultur har lederen, og hvilke signaler gir lederen med sin egen atferd? Det er jeg opptatt av. HUFF A MEG-MILJØ Som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i kommunen fikk hun innsikt i ulike kulturer på arbeidsplassene. Hun erfarte at arbeidsmiljøer kunne være preget av mye huttetu og huff a meg, i stedet for hva jeg kan gjøre for at du skal ha det bra. Deretter jobbet hun utenfor kommunen (som tillitsvalgt i Fagforbundet Buskerud) i ti år. Da hun kom tilbake som ansatt i hjemkommunen, var ikke mye forandret, og mye av den gamle ukulturen levde i beste velgående. Dermed fikk Grøtjorden lyst til å studere nærmere hvordan forskjellige kulturer oppstår. – Ukulturer er også en del av kulturen i en organisasjon. Jeg ønsker å forstå bedre hvordan fbaargang2016 fbseksjonFEL