| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 69 Det er utrolig flott at Fagforbundet tilrettelegger for at medlemmer kan få et slikt studium gratis. GRO ESPESET GRØTJORDEN vi tar hånd om hverandre og blir bedre medarbeidere. Jeg forventer å lære nye måter å tenke på, sier Grøtjorden. SUPERMOTIVERT STUDENT I dag er hun motivert for å lese og lære nye ting. – Først tenkte jeg at det ville bli mye arbeid. Men nå gleder jeg meg skikkelig over å være i gang. Det er utrolig flott at Fagforbundet tilrettelegger for at medlemmer kan få et slikt studium gratis. Hun får studieavgiften og semesteravgiften dekket av Fagforbundet. Arbeidsgiveren dekker resten. – Uten støtten fra Fagforbundet hadde studiet vært for dyrt for meg. GIR HØYERE LØNN Marit Wahlstedt, leder for Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet, mener utdanningen kan øke kvaliteten på de kommunale tjenestene. – Fagforbundet opplever dette som et viktig kompetansebyggende tiltak. Kompetansen er helt avgjørende når tjenestene er under press, for eksempel ved utskilling. Wahlstedt regner med at studiet kan være både karriere- og lønnsfremmende. NY KUNNSKAP: – Hvilke signaler gir lederen med sin egen atferd? Det er jeg opptatt av, sier Gro Espeset Grøtjorden, som akkurat har begynt å studere innovasjon i offentlig sektor. fbaargang2016 fbseksjonFEL