72 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | Uwe Wötzel er ansvarlig for strategiutvikling i det tyske fagforbundet ver.di, som har klare synspunkter på hvorfor de er imot TTIP-avtalen. Forbundet har to millioner medlemmer i tjenesteytende næringer og er en del av Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), en paraplyorganisasjon for åtte av landets fagforbund. TYSK FAGBEVEGELSE ER SKEPTISK DGB mener avtalen bør være noe mer enn en ordinær frihandelsavtale, og at sosiale- og miljømål bør være like viktige som økonomiske interesser. – Samtidig som DGB advarer mot å ha for høye forventninger, mener vi at en europeisk handelsavtale med USA kan ha positiv innvirkning på velferden. Handelen mellom USA og Europa er allerede høyst liberalisert. Men redusert standardisering og regulering, av og til referert til som «handelsbarrierer bak grensene », lar seg ikke gjennomføre enkelt og gjennomgripende og er kanskje heller ikke alltid ønskelig. Ofte er det gode grunner til at spesifikke regler innføres, sier Uwe Wötzel. Han peker på at tilhengerne av TTIP ofte hevder at økonomien vil vokse både i EU og i USA og føre til flere arbeidsplasser og økt velstand. Men erfaringene med Nafta-avtalen i Nord-Amerika viser at de som nyter fordelene, nesten ene og alene, er de store bedriftene som har mye penger. Lederlønningene og overskuddet hos de store bedriftene skyter i været, mens ordinære ansattes lønninger stagnerer. BEGRENSER STATLIG REGULERING – Det er ikke behov for en avtale som kun beskytter utenlandske investorer, mener Wötzel, og peker på tidligere erfaringer som USA og EU forhandler nå om en ny handelsavtale, TTIP. I Tyskland har hundretusener demonstrert mot avtalen. TEKST: VEGARD VELLE MELLOM OSS / OMSTRIDT HANDELSAVTALE TTIP I juni 2013 sendte Europakommisjonen ut et forslag om å starte forhandlinger om en omfattende frihandelsavtale med USA Transatlantic Trade and Investment Partnership – (TTIP). Medlemslandene i EU er nå i gang med å drøfte dette forslaget. Politikere og næringsliv forventer fjerning av handelsbarrierer, og dermed reduserte kostnader, et høyere økonomisk tempo og økt velferd på begge sider av Atlanteren. Det skal blant annet skje ved å harmonisere standarder og regelverk. Tysk forbund vil stoppe TTIP fbaargang2016 fbseksjonFEL