| 2016 | 9 | FAGBLADET ~ 73 viser at slike avtaler fører til misbruk og begrenset mulighet for statlig regulering. Som da et fransk firma sa nei til å heve minimumslønna i Egypt. Eller da Tyskland faset ut kjernekraften, og investorer krevde milliarder utbetalt i skadeserstatning. – Det er uakseptabelt å la beskyttelse av arbeidstakeres rettigheter, miljø eller andre offentlige tiltak til beste for folk flest være underordnet utenlandske investorers interesser. BRED ALLIANSE Alliansen mot TTIP består av fagforeninger, miljø-, forbruker- , menneskerettighets- og utviklingsorganisasjoner, personer innenfor kulturlivet, selskaper i offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner og politiske partier som De grønne, De venstreorienterte og deler av sosialdemokratene. Flertallet av tyskerne er motstandere, tror Wötzel. – I 2015 demonstrerte 250.000 i en stor mønstring i Berlin. I april 2016 mobiliserte vi 90.000 mennesker i Hannover. I september i år møtte 320.000 mennesker opp i sju byer samtidig, sier han. – TTIP er ikke en effektiv løsning på krisen i EU. Skal vi løse den, kreves det andre tiltak som går på å fremme transatlantisk handel og stabilisere verdensøkonomien, mener Wötzel. NEI TAKK: I september demonstrerte 320.000 tyskere mot handelsavtalen TTIP. fbaargang2016 fbseksjonFEL