74 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | FAGBEVEGELSENS ALTERNATIV Han peker på at svingninger i valutakursen mellom euro og amerikanske dollar fører til høye ekstrakostnader for bedrifter og selskaper. – Å stabilisere valutakursene vil kunne redusere kostnadene ved transatlantisk handel. En felles kamp mot skatteunndragelse eller å innføre en avgift på globale økonomiske transaksjoner, vil føre til større velferd enn en plan basert på ren liberalisering, sier Wötzel. Han mener at dersom avtalen skal få en positiv innvirkning, må den fra et fagforeningssynspunkt: • framforhandles og forvaltes med demokratisk deltakelse fra styresmakter og innbyggere. • omfatte klare, bindende og realiserbare regler for å beskytte arbeidstakeres rettigheter. • inkludere sosiale og miljømessige standarder og ikke virke til hinder for statlig sosial og økologisk regulering. • garantere at minimumskravene for arbeid og rettigheter som gjelder i det aktuelle landet, også gjelder utsendte arbeidstakere. • ikke føre til liberalisering eller privatisering av det som tilhører fellesskapet – spesielt offentlige tjenester. • ikke inneholde regler om beskyttelse av investeringer som kan innskrenke arbeideres rettigheter eller statens makt til å vedta fornuftig regelverk som gagner enten befolkningen eller miljøet. – Disse kravene betyr at det nåværende utkastet til forhandlingsmandat må endres, sier Wötzel. MOBILISERER TTIP-MOTSTANDERE Nesten fire millioner mennesker har underskrevet et opprop med krav om stans av forhandlingene. Bevegelsen mot TTIP blir stadig større, ifølge Uwe Wötzel. – Vi mobiliserer på tradisjonelt vis, gjennom lokale møter, i organisasjoner som er tilknyttet oss samt i medlemsblader og nyhetsbrev. Vi mobiliserer mange via en progressiv digital plattform kalt «Campact», med over én million medlemmer. – Har mobiliseringen noen effekt? – Både ja og nei. Vi har ennå ikke fått fullt gjennomslag, men det har blitt større åpenhet rundt forhandlingene. Uwe Wötzel viser til at EU og USA de tre siste årene har gjennomført femten resultatløse forhandlingsrunder. – I disse dager er det presidentvalg i USA, og vi vet ikke hva USAs framtidige syn på TTIP vil bli. Enkelte EU-medlemsland ønsker å stanse forhandlingene. Kanskje vi kan begynne på nytt og få en ny start. Uansett vet EUs politikere godt at millioner av EU-borgere hver dag våkner opp til en hverdag der de er beskyttet av rettigheter og standarder knyttet til arbeid, forbruk, miljøvern og demokrati, som de ikke vil miste. MELLOM OSS / OMSTRIDT HANDELSAVTALE FOTO: UWE WÖTZEL / VER.DI FOTO: PAUL LOVIS WAGNER FOTO: FLICKR, CREATIVE COMMONS I disse dager er det valg i USA, og vi vet ikke hva synet på TTIP vil bli. UWE WÖTZEL BREDE PROTESTER: Ikke bare fagbevegelsen, men også miljøbevegelsen reagerer sterkt på TTIP-avtalen. fbaargang2016 fbseksjonFEL