76 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | E-POST: BARESPOR@FAGFORBUNDET.NO Bspaører Send inn spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Ekspertpanelet svarer. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgt. FAGBLADETS EKSPERTPANEL KJØRELENGDE OG FORSIKRING ? Vi har vært på bilferie, og jeg tror at vi snart kommer til å overskride den årlige kjørelengden som jeg har oppgitt til forsikringsselskapet. Hva bør jeg gjøre? G. L. SVAR: Hvis du havner i en ulykke, kan det føre til redusert oppgjør hvis du kjører lenger enn avtalt. Når du vil sjekke eller endre kjørelengden, kan du gjøre dette i nettbanken eller på www. sparebank1.no/ forsikringstjenesten. Kjørelengden kan også settes ned. Da kontakter du bankens kundesenter. Magne Gundersen, forbrukerøkonom DELTA I SKADEETTERFORSKNING ? HMS-lederen vår mener at arbeidsmiljøloven ikke krever at verneombudet skal delta i skaderegistrering og skadeetterforskning. Jeg henviser til loven som sier at verneombudet skal ha innsyn i skaderegisteret, men får til svar at dette kun gjelder innsyn, ikke deltakelse. M.D. SVAR: Jeg mener du er på trygg grunn her. Verneombudets oppgaver er beskrevet i arbeidsmiljølovens § 6-2 og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. En av verneombudets hovedoppgaver har vært å delta i det skadeforebyggende arbeidet, og skal etter aml. § 5-1 ha innsyn i alle registrerte skader, og etter § 5-2 ha kopi av skademelding som arbeidsgiver har sendt. Det skal også påse at varsel og melding blir sendt. Arbeidsgiver skal se til at skaden blir tilstrekkelig belyst. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) skal behandle alle skader og ulykker for å komme fram til nødvendige tiltak. En skadeetterforskning uten deltakelse fra lokalt verneombud/ hovedverneombud vil ikke være fullgod etterforskning. Arne Bernhardsen, Gyldendal Arbeidsliv " En skadeetterforskning uten deltakelse fra lokalt verneombud/hovedverneombud vil ikke være fullgod etterforskning. fbaargang2016 fbseksjonFEL