80 ~ FAGBLADET | 9 | 2016 | KRYSSORD | NR. 9 Bevegelse Nips Arving Aktelse Pike navn Horde Gjeter Jobb Strid Metall Manns navn Metall Mening Lyd Atferd Rettesnor Overhaling Organisasjon Åme Eie Rille Nedbør Kors Gutte navn Gyldig Utydelig Forbi Fisk Stivne Seilforen. Innta Serverer Sti Lever Polit.- parti Nynorsk pron. Ikke Spisestell Tidspunkt Klissen Dyrebolig Grinda Bunnfelle Populær Røve Sikkerhet Blond Fisk Frukt Grunn Skepsis Forlise Bunt Fyldig Pike navn Pugg Skli Massere Tren Mesterskap Månefase Beskytt -else Titteskap Tall fork. Bekreft -else Organisasjon Oppdage Rusmiddel Promenere Klukke Lever Luxemburg Uran Hermod © 559 05-2016 S T H T A N K E F U L L V E O V E R T A L E P E R R S E R L E E T T S E T E M E T O D E I N G EN B S A L G U N HA UK L O A I N N P R E N T E KA L K U N F E Å GÅ EN RA K L E F E D L L O R T N OK R T V I S P E Å L O M V E N D E B L Å S O K A E N E R G I Å S O M M E R V Æ R E T A G N S T J E L E T A O T T E S E N T T E G N I N G S E I L A S T N L E I R E G L E N A VINNERE AV KRYSSORD NR. 6 NAVN ADRESSE POSTNR/STED NÅR MOTTOK DU BLADET? HERLAUG BRØDRESKIFT 7510 Skatval KARIN GILTVEDT 1809 Askim IVAR VINGNESENGEN 2608 Lillehammer Løsningen på kryssord nr. 9 må være hos oss innen 1. november! Merk konvolutten med «kryssord nr. 9» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. SEND INN DITT SVAR fbaargang2016 fbseksjonFEL