2 ~ FFAAGGBBLLAADDEETT || 1004 | | 22001166 | | Innhold 10|2016 FAGBLADET Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 www.fagbladet.no Send tips til tips@fagbladet.no ADRESSEENDRING medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. Forsidefoto: Anita Arntzen ISSN 2464-4269 10 Lønna di bestemmes av hvem som driver sykehjemmet. 16 I Horten er mistelteinen blitt en plage for kommunen. 20 Helse Sør-Øst får flengende kritikk for IKT-anbud. 24 JOBBEN MIN: Leker med engelsk og matte på SFO. 32 TEMA: Boligpolitikk på ville veier 42 Fagforbundets oljenei satte fyr på debatten. 46 PORTRETTET: Per Bleikelia, priset sykehusdirektør. 68 Dagens turnuser fører til en deltidskultur. 72 Stemmer mot Trump fra Norge 24 «SFO er ikke oppbevaring. Vi tilbyr læring gjennom lek.» Stafett med engelske gloser er en del av hverdagen til barne- og ungdomsarbeider Amund Velten. FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2016 fbseksjonFEL