| 2016 | 04 | FAGBLADET ~ 5 FOTO: EIVIND SENNESET TEKST: KATHRINE GEARD – Hva er din fanesak? – Jeg var med på å stifte Kvinnefronten i Bergen i 1972, og siden har kvinnepolitikk vært min fanesak. Først handlet det om økonomiske rettigheter, fellesaksjonen mot porno og kampen for selvbestemt abort. På 80-tallet kom Oslo-rapporten om gateprostitusjon. Den ga oss den faktainformasjonen vi trengte for å finne tiltak som kunne dempe etterspørselen. Ett forslag var å kriminalisere horekunden. Men det måtte 30 års kamp til for å få innført sexkjøpsloven. – Høyre, Frp og Venstre var imot å innføre loven. Men hittil har de ikke endret den slik mange ventet? – At Solberg-regjeringen sier den ikke vil røre loven i inneværende periode, er en stor seier. Det er nok mest Høyre som vil beholde den. Det er en viktig lov som ifølge evalueringsrapporten fra 2014 fungerer godt, og som støttes av et flertall i befolkningen. Kvinnedominansen i Fagforbundet var viktig for at vi fikk sexkjøpsloven. Forbundet sa tidlig et klart nei til at prostitusjon er arbeid. – Hva er viktige kvinnesaker i dag? – Vi må nok beholde mange av de gamle parolene om pensjon, lønn, abort og mye annet. Vi vinner aldri en varig seier. Det er en befrielse å være klar over det. «KVINNEDOMINANSEN I FAGFORBUNDET VAR VIKTIG FOR AT VI FIKK SEXKJØPSLOVEN» MIN FANESAK / SEXKJØPSLOVEN NAVN: Agnete Strøm ALDER: 74 år JOBB: Pensjonist og seniormedlem i Fagforbundet. Tidligere saksbehandler i Utekontakten i Bergen. FAMILIE: Mann, to døtre, fire barnebarn. fbaargang2016 fbseksjonFEL