6 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | AKTUELT VIL GJØRE ULIKHET TIL VALGKAMPSAK *Marte Gerhardsen, daglig leder i tankesmien Agenda, vil slå tilbake argumentasjonen om at vi ikke har råd til velferden. Hun er bekymret over at forskjellene i samfunnet øker, og hun mener det blir viktig å demme opp mot angrep på velferdsstaten i valgkampen. – Større ulikhet gir mindre tillit i samfunnet, sosial uro og ganske alvorlige politiske konsekvenser. Økende ulikhet er ikke naturbestemt, men resultat av politiske beslutninger, sier hun. Gerhardsen mener samfunnet ikke tjener noe på at de rike bare blir rikere, og mener blant annet at lederne i de største statlige selskapene tjener unødvendig mye. --- SV ETTERLYSER SVAR FRA SIV JENSEN *I vår vedtok et enstemmig Storting at regjeringen skal legge fram lovendringer for å sikre at skattepenger som går til å kjøpe tjenester fra private, faktisk går til velferd og for å hindre skattetilpasning. «Det tas sikte på å følge opp vedtaket i forbindelse med budsjettproposisjon for 2018,» heter det fra Finansdepartementet. – Jeg skjønner at Høyre og Frp ikke ser seg tjent med en debatt om profitt i velferden før valget. Det har liten oppslutning blant folk at selskap har feite sugerør ned i felleskassa, sier stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV), som var en av forslagsstillerne. Uføre får økt pensjon *Rundt 1500 uførepensjonister får økt inntekt og en solid etterbetaling etter at regjeringen nå fjerner regler som blant andre Fagforbundet har påpekt gir svært urettferdige utslag. Nå foreslår regjeringen en regel som skal sikre at samlet ytelse fortsatt blir 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Samtidig foreslår den at overgangsreglene skal gjelde også for dem som har gått fra avklaringspenger tilbake til uførepensjon. Det vil føre til økt inntekt og etterbetaling av det rundt 1500 uførepensjonister tapte på reglene som ble innført da uførepensjonen ble lagt om i i fjor. – Vi har fått løfte om at regjeringen skal rette opp reglene, og det vil gi mange uføre 60.000 kroner mer i året og for noen, enda høyere beløp, sier forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet. Det er satt av 800 millioner kroner for å dekke opp dette. – Det gjenstår å se om de som har blitt skadelidende får full kompensasjon for tapene sine, sier Mette Nord. Mange uføre får økt pensjon og etterbetaling etter at regjeringen retter opp regler. FOTO: ANDERS BELLSUND BEIL FOTO: BJØRN A. GRIMSTAD / LES MER PÅ FAGBLADET.NO ØKT INNTEKT: Regjeringen endrer regler som straffet rundt 1500 uførepensjonister. fbaargang2016 fbseksjonFEL