| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 7 KILDE: ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTET Kommune/fylke Stat Privat, utenlandsk hovedeier Privat, norsk hovedeier Selvstendig næringsdrivende En større andel av arbeidstakerne i det offentlige er fagorganisert enn ansatte i private virksomheter. 27 87,9 86 50,5 49,9 ORANGE HELSE FÅR STERK KRITIKK *I rapporten «Kontroll med lønns- og arbeidsvilkår hos Orange Helse» peker innkjøpsseksjonen i Bergen kommune på graverende funn rundt arbeidsforholdene i selskapet. – Funnene er så grove at de er i grenselandet til tvangsarbeid, mener leder i Fagforbundet Bergen, Sara Bell. Orange helse mener kommunen «bokstavfortolker» avtalen og trekker forhastede slutninger. – De litauiske ansatte ønsker avtaler ut fra et regelverk de kjenner godt, og det er det litauiske, sier styreleder og adm. direktør Nils Kristian Paulsen. Han mener Bergen kommune har brutt loven ved å publisere rapporten om selskapet. * – Jeg vil minne om at sykepleiere, som er den største gruppen som jobber på sykehjem, har lovfestet rett til pensjon, uttalte helseminister Bent Høie under en spørretime i Stortinget nylig. Helseministeren nevnte bare én gruppe da han forsvarte konkurranseutsetting av sykehjem. Det fikk Mette Nord, leder av Fagforbundet, til å reagere. – Han mangler kunnskap om de virkelige forholdene. Det er helt feil at det er flest sykepleiere. To tredeler har en annen kompetanse, sier Nord. Helseministeren hisset på seg helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter med sitt svar i spørretimen, og kom raskt med en oppklaring: – Jeg snublet i ordene. Jeg skulle ha sagt at sykepleiere er en av de største gruppene, sier Høie. – Det var også det som sto i mitt manus. Det er flest helsefagarbeidere i sykehjem. Statsråden beklager at dette kom feil ut i en heftig replikkveksling, skriver Høie i en e-post til Fagbladet. HØIE GLEMTE HELSEFAGARBEIDERNE AKTUELT / PÅ JOBB FAGORGANISERTE ETTER HOVEDEIERE (PROSENT) KVINNE SULTET IHJEL, OSLO FIKK BOT *Oslo kommune har fått en bot på to millioner kroner og er siktet for brudd på helsepersonelloven etter at en kvinne sultet ihjel. Kommunen er siktet for ikke å ha kartlagt kvinnens behov for omsorg og helsehjelp og for ikke å sette i gang tiltak etter at det ble sendt bekymringsmelding, ifølge VG. Da kvinnen ble flyttet til sitt eget hjem i januar 2015, mottok hun tjenester fra hjemmesykepleien og innsatsteamet i bydel Ullern fram til mars. Men disse ble trappet ned og så avsluttet uten at kvinnens behov for hjelp var kartlagt, ifølge siktelsen. Kvinnen i 60-årene døde av avmagring i fjor høst. FOTO: ERLEND ANGELO, MAGASINET FOR FAGORGANISERTE BEKLAGER: Helseminister Bent Høie har fått gjennomgå etter at han overså helsefagarbeiderne. fbaargang2016 fbseksjonFEL