10 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | PÅ JOBB / PRIVATE OG KOMMUNALE SYKEHJEM – Lønn snakker vi om hele tida, forteller Ina Steffensen. Etter tolv år på Lambertseter sykehjem har ansatte i full stilling ei årslønn på 356.000 kroner. Lønn er et hett tema fordi de ansatte syns nivået er lavt, både grunnlønna og tilleggene. – Vi sitter og sammenlikner oss med dem som har Oslo kommune som arbeidsgiver, sier Steffensen. Hun mener årets lønnsoppgjør ga lite. – Den svake oppgangen i lønna betyr at reallønna går ned. Jeg får mindre å rutte med for hvert år som går, konstaterer hun. EN UTGIFTSPOST Ina Steffensen har arbeidet som pleieassistent og helsefagarbeider på Lambertseter siden 2004. Hun opplevde at Norlandia overtok driften i 2005, og at Aleris vant anbudet i 2010. – Jeg ser ingen stor oppgang i lønnsnivået, og har ingen tro på at vi kommer opp på kommunalt nivå. Steffensen arbeider todelt turnus og merker godt at kveldsstillegget er lavere enn i Oslo kommune. – Jeg er skuffet over ledelsen. De ser på oss som en utgiftspost, mener hun. Men arbeidsgleden er det likevel ingen som kan ta fra henne. – Jeg trives absolutt i jobben. Vi har et skikkelig godt arbeidsmiljø, og jeg elsker å sitte og prate med beboerne, forteller hun og snakker entusiastisk om gleden ved å skape gode øyeblikk – kanskje særlig for dem som ikke har familien i nærheten. SLUTTER PÅ SYKEHJEM Men om ikke lenge kommer Ina Steffensen til å si opp stillingen på Lambertseter. Det er flere grunner til det: Hun tar nå fagskolen for å bli barnepleier, og slutter i eldreomsorgen. – Å arbeide med barn og nyfødte tiltaler meg. Jeg ønsker også å lære noe nytt. Men håpet om bedre lønn betyr også mye, sier hun. NAVN: Ina Steffensen YRKE: Helsefagarbeider ANSATT: Lambertseter alders- og sykehjem ARBEIDSGIVER: Aleris ANSIENNITET: 12 års ansiennitet LØNN I 100 PROSENT STILLING: 356.000 Lønna til helsefagarbeidere på norske sykehjem varierer. Ikke fordi de har så ulikt arbeid, men fordi de har forskjellige arbeidsgivere. TEKST: KARIN E. SVENDSEN FOTO: SINDRE VIAN OG PER FLAKSTAD Samme jobb – ulik lønn fbaargang2016 fbseksjonFEL