| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 11 Fagarbeidere i Oslo kommune med ti års ansiennitet tjener minst 421.000 kroner i året. Den lønna har de til de har arbeidet i tolv år. Eller de kan få mer ansvar og økt kompetanse og klatre oppover på lønnsstigen uavhengig av ansiennitet. Nå har Vigdis Knapperholen en fast stilling i 100 prosent på et kommunalt drevet sykehjem i Oslo. Tidligere har hun arbeidet flere år på sykehjem drevet av både ideelle og kommersielle selskaper. – Det er bare Oslo kommune som har ordentlige lønns- og pensjonsvilkår, mener hun. ETT ÅR PÅ KOMMERSIELT SYKEHJEM De første årene som hjelpepleier arbeidet Vigdis Knapperholen i bolig for personer med utvi- NAVN: Vigdis Knapperholen YRKE: Hjelpepleier (helsefagarbeider) ANSATT: Furusethjemmet sykehjem ARBEIDSGIVER: Oslo kommune ANSIENNITET: 14 år LØNN I 100 PROSENT STILLING: 421.000 « Det er bare Oslo kommune som har ordentlige lønnsog pensjonsvilkår. VIGDIS KNAPPERHOLEN fbaargang2016 fbseksjonFEL