12 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | NY PLEIEASSISTENT NY HELSEFAGARBEIDER FAGARBEIDER ETTER 16 ÅR Oslo kommune KS og Virke Spekter NHO Service 318.450 347.450 380.050 282.000 326.000 392.100 326.000 325.768 293.000 280.000 253.000 250.000 FEM TARIFFER Lønna til Fagforbundets medlemmer på sykehjem blir fastsatt i fem ulike tariffområder. Det som avgjør hvilken tariff som gjelder for ditt sykehjem, er hvilken arbeidsgiverorganisasjon din virksomhet er medlem av. Alle tallene i tabellen er minstelønn. Vi viser her noen eksempler på minimum årslønn fra 1. mai 2016 (1. april for Spekterområdet). De lokale tilleggene kommer på toppen av minimumslønna. NHO SERVICE • Aleris omsorg AS • Attendo Maribu AS • Attendo omsorg AS • Attendo velferd AS • Helseforetaket Incita Dette er selskapene som driver flest sykehjem. NHO Service organiserer også en lang rekke enkeltstående sykehjem. VIRKE De fleste sykehjem som blir driftet av kristne og ideelle organisasjoner og stiftelser, er medlem av Virke. Kirkens bymisjon er blant medlemmene her. Andre eksempler er Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern, Jødisk boog seniorsenter og Signo Konow senter. OSLO KOMMUNE Eget tariffområde SPEKTER • Norlandia • Unicare helse AS (er snart medlem) KS Alle landets kommuner unntatt Oslo « Det var ikke rom for å forhandle om lønn ved ansettelse. Derfor ble jeg der bare ett år. VIGDIS KNAPPERHOLEN På fagbladet.no kan du lese hva Aleris Omsorg og deres talsperson Erik Sandøy mener om lønnsnivået på sykehjemmene. klingshemning. Siden 1996 arbeidet hun på Cathinka Guldberg senteret Lovisenberg i Oslo. Dette sykehjemmet drives av den private, ideelle stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. Da hun arbeidet der, var Cathinka Guldberg tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke (eller rettere: forløperen Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon). Lønn og pensjonsrettigheter var på linje med kommunens. På slutten av 2013 kjente Knapperholden at hun trengte en forandring i livet. Hun sa opp jobben og begynte på Tåsenhjemmet våren 2014. Det var nylig overtatt av det kommersielle selskapet Norlandia. Lønna var akseptabel, men pensjonsavtalen var langt dårligere enn på Cathinka Guldberg. IKKE MULIG Å FORHANDLE På Tåsenhjemmet tjente Vigdis Knapperholen nesten 30.000 mindre enn sine kollegaer. De som allerede var ansatt, hadde fått med seg den lønna de hadde hatt mens kommunen drev sykehjemmet – Det var ikke rom for å forhandle om lønn ved ansettelse. Derfor ble jeg der bare ett år, forteller hun. Men tilbake til Cathinka Guldberg ville hun ikke. For i mellomtida hadde arbeidsgiver meldt seg ut av Virke og inn i Spekter. Dermed var lønns- og pensjonsavtaler også der blitt dårligere enn i kommunen. TILBAKE TIL KOMMUNEN I mars 2015 fikk Vigdis Knapperholen ny jobb, denne gang på et sykehjem drevet av Oslo kommune, og lønna gikk opp mer enn 40.000 kroner. * PÅ JOBB / PRIVATE OG KOMMUNALE SYKEHJEM LES MER fbaargang2016 fbseksjonFEL