| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 19 PÅ JOBB / AKTUELT JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. OSLO VISER BARNEHAGEVEI *En milepæl, mener Fagforbundet Oslo om avtalen som krever at minst hver fjerde barnehageansatt i hovedstaden skal være utdannet barne- og ungdomsarbeider. I tillegg skal halvparten av de ansatte være barnehagelærere. Dette er en del av den nye grunnbemanningsavtalen som Fagforbundet og Utdanningsforbundet er blitt enig med Oslo kommune om. – Etter flere år med usikkerhet fordi det forrige byrådet sa opp bemanningsavtalen i flere runder, har vi nå fått på plass en avtale som skaper ro og stabilitet, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. – Vi vil at dette skal bli nasjonal politikk som Ap går til valg på i 2017, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen. – Et eksempel til etterfølgelse for andre, sier Randi Færevik, leder i forbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Oslo. *Det største forskningsprosjektet på barnehager i Norge overså barne- og ungdomsarbeiderne. Men mange kommuner har skjønt at de ikke bare må satse på barnehagelærere for å øke kvaliteten. Høyanger er en av dem som satser på å utdanne flest mulig barne- og ungdomsarbeidere, og både rådmann Arne Varden, ordfører Petter Sortland og Fagforbundets hovedtillitsvalgt Tove Walderhaug er enige om at det er en riktig satsing. De mener det er viktig for kommunens omdømme og for innbyggerne at kvaliteten på tjenestene de leverer er så god som mulig. 27 ansatte i kommunens seks barnehager bruker nå fritida på å utdanne seg til fagarbeider. – Vi får økonomisk støtte utenfra, men selvsagt koster dette også litt. I tillegg skal fagarbeidere ha fagarbeiderlønn. Likevel mener vi at dette kommer til å lønne seg for kommunen, sier Varden. – UTGIFTER TIL FAGARBEIDERE LØNNER SEG NYTT BIBLIOTEKNETTSTED *Nasjonalbiblioteket har lansert det nye nettstedet «bibliotekutvikling.no». Her kan interesserte se presentasjoner av arbeidet som drives med bibliotekutvikling i regi av Nasjonalbiblioteket, tjenestene de kan gi til biblioteksektoren og hvilke ressurser som fins til bruk for bibliotekene. Hovedansvaret for siden ligger hos Sekretariat for bibliotekutvikling. Nettadressen er bibliotekutvikling.no. KVALITET: Rådmann Arne Varden (t.v.), hovedtillitsvalgt Tove Walderhaug og ordfører Petter Sortland i Høyanger kommune satser på fagutdannede ansatte. FOTO: PER FLAKSTAD FOTO: KATHRINE GEARD FOTO: SKJERMDUMP fbaargang2016 fbseksjonFEL