20 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | E n bred front av fagforbund er begynt å samle seg mot at det offentlige setter ut IKT-tjenester fra flere ulike sektorer. Nå kommer også Arbeiderpartiet på banen. Helsepolitisk ansvarlig Torgeir Micaelsen har sendt både spørsmål og interpellasjoner til regjeringen. BEKYMRET FOR PASIENTOPPLYSNINGENE Uroen deles av representanter for de ansatte i Sykehuspartner, som i dag har ansvaret for IKT-tjenestene i Helse Sør-Øst. – Vi er bekymret for datasikkerheten ved utskilling av disse tjenestene. Skal Hewlett Packard drifte disse, tror vi det er en betydelig risiko for at pasientopplysningene kommer på avveie, sier tillitsvalgt for Nito, Terje Aurdal. Han tror det vil være svært vanskelig å ta tilbake kontrollen over datatjenestene Helse Sør-Øst har outsourcet. Ledelsen i Helse Sør-Øst måtte svare for seg under Aps stortingsseminar om tjenesteutsetting av IKT-tjenester. Den ene organisasjonen etter den andre refset administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst for tildelingen av en gigakontrakt til Hewlett Packard verdt opptil 7,9 milliarder kroner. Fagforbundet, El- & IT-forbundet og Nito har allerede gått ut mot sykehusledelsen. Også sivilingeniører i Tekna og bank- og finansansatte i Finansforbundet stiller seg bak kritikken av konkurranseutsettingen. – UNDERVURDERER KULTURFORSKJELLER – Vi er forundret over at direktør Lofthus er så sikker på at pasientopplysningene forblir i Norge, all den tid EU-parlamentet er usikre på om det samme vil skje i resten av Europa. Skråsikkerhet lover ikke bra, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman i Finansforbundet. – Dette handler om vår evne til å innovere – til å finne på noe nytt. Outsourcing tar ofte lengre tid og er mer komplekst enn mange tar høyde for. Ikke sjelden undervurderer virksomheten kulturforskjellene. Politikerne har et stort lerret å bleke her, mener generalsekretær Ivar Horneland Kristensen i Tekna. BEKYMRET FOR FAGMILJØET Fagforbundet er også opptatt av de faglige konsekvensene av outsourcingen. Samfunnsøkonomisk Analyse har i en rapport pekt på at den eneste gode grunnen til å konkurranseutsette IKT-tjenestene i Helse Sør-Øst, er mangel på fagkompetanse. – Men det er ikke begrunnelsen i denne saken. Faren er faktisk den motsatte. Sykehuspartner har den nødvendige kompetansen, men risikerer at den går tapt på grunn av utskillingen, sier nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet, og peker på at både Helse Nord og Helse Nei, nei nei til IKT på anbud Nå er til og med sivilingeniører og finansansatte skeptisk til å konkurranseutsette IKT-tjenester. TEKST: VEGARD VELLE PÅ JOBB / KONKURRANSEUTSETTING I HELSEVESENET SISSEL M. SKOGHAUG « Helse Nord og Helse Vest mener det er viktig å drive IKTtjenestene selv. fbaargang2016 fbseksjonFEL