| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 21 Vest på sin side mener det er viktig å drive IKT-tjenestene selv. – Vi er undrende til at helseregionene velger helt ulike IT-strategier. Samtidig frykter vi at regjeringen legger et press på å få private løsninger også i de øvrige helseregionene, sier Skoghaug. TROR SIKKERHETEN VIL ØKE – Vi tror at utskillingen av tjenestene for å lage den digitale grunnmuren i Helse Sør-Øst kan skaffe oss gevinster til bedre helsetjenester, sier Cathrine M. Lofthus. Ifølge sykehusdirektøren skal de 40 datasentrene i helseregionen fortsatt ligge i Norge, men antallet skal reduseres og tjenestene skal automatiseres. – At færre personer har innsikt i helseopplysningene, gir oss større sikkerhet og øker sjansen for at de ikke kommer på avveie, sier hun. Omfanget av outsourcing øker, ifølge konsulentselskapet Deloitte. Finn Edvardsen, senior manager i Deloitte er ekspert på outsourcing og offshoring, altså utskilling av tjenester innenlands og utenlands. Ifølge ham vokser antallet tjenester som blir outsourcet. – Det er nesten ingen grenser for hva som kan skilles ut, mener han, og nevner juridiske tjenester, regnskap, administrering av eiendom, skatteplanlegging og innkjøp. Ifølge Edvardsen er kostnadskutt et vanlig motiv for outsourcing. Andre årsaker kan være mangelen på kompetent arbeidskraft, tilgangen på teknologi og kunnskap eller ønsket om ikke å binde seg til faste ansettelser. – Ingen grenser for hva som kan utskilles FOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL