22 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | PÅ JOBB / AKTUELT JENNY STJERNSTRØM Notas brugernducradeot aspers natum smgresm porerupatderm tusom namole grenoble. ARBEIDSTAKERE SNUBLER I TEPPEKANTEN *Hver femte arbeidsulykke blant kontoransatte skyldes snubling, ifølge Arbeidstilsynet i Danmark. Rot og dårlige HMS-rutiner er noen av årsakene til at folk skader seg på jobb, ifølge fagbladet Personal og Ledelse. Ulykkene ender ofte med mer enn tre ukers fravær og varige mén på grunn av hodeskader, kraftige forstuinger eller brudd i bein eller arm. Det danske arbeidstilsynet gir følgende forebyggende råd: • Sørg for godt vedlikehold av gulv, trapper og uteområder. • Ha gode rutiner for å holde arbeidsplassen ryddig. • Ikke ha unødvendige gjenstander på gulvene. • Anskaff rullebord og andre hjelpemidler som gjør at ansatte i liten grad må bære ting. • Ikke løp på arbeidsplassen, og spesielt ikke i trapper. *Arbeids- og velferdsdirektoratet vil prøve ut en ny modell for tettere oppfølging av familier med økonomiske vansker. 29 Nav-kontorer deltar i prosjektet, og de får ressurser til 1,5 ekstra stilling som familiekoordinator. Nå ønsker å gi familier en best mulig oppfølging og tester ut nye arbeidsmåter. Programmet heter «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier i Nav» og innebærer både tettere oppfølging av familier og koordinering av ulike offentlige tjenester. Underveis vil forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus sammenligne resultatene opp mot lokalt utviklede oppfølgingsmodeller. – Det blir spennende å se om familiene lettere oppnår målene om arbeid, økonomi, bolig og barnas sosiale inkludering. Jeg er optimistisk, sier Ira Malmberg-Heimonen, som leder evalueringen. NAV-KONTORER VIL GI FAMILIER TETTERE HJELP MELLOMLEDERE TJENER 689.175 *I snitt tjener norske ledere 689.175 kroner, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2016, en undersøkelse gjort av Arbeidsforskningsinstituttet og arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Undersøkelsen viser at stedet du jobber betyr mer for lønna enn hvilken lederstilling du har. Bransje og virksomhetens størrelse overstyrer posisjon i hierarkiet. Aust-Agder og Oppland har lavest gjennomsnittlig årslønn sammenliknet med landssnittet, mens Oslo har den høyeste snittlønna utenom olje, gass og rederi. NY MODELL: Familier vil få tettere og bedre oppfølging på en rekke Nav-kontorer. FOTO: DIVINE CALM FOTO: COLOURBOX FOTO: COLOURBOX fbaargang2016 fbseksjonFEL