| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 23 PÅ JOBB / AKTUELT Skjelt ut i ukesvis *Normalt behandler fire personer klagene fra innbyggere som ikke har fått hentet søpla i Oslo. Etter at Veireno overtok, har 30 til 40 personer jobbet på spreng med klagestormen. De har stått seks uker i en verbal storm og utskjelling hver eneste dag på jobb. – Nå er staben rett og slett utslitt, sier hovedtillitsvalgt Anne Sandborg. – Det er de ansatte som tar støyten for avgjørelsene til politisk og administrativ ledelse. Det er ikke de som har valgt å kjøre anbudsrunder på tjenesten eller å la det aller rimeligste selskapet få oppdraget, men det er de som får all kjeften og grove meldinger gjennom hele dagen, sier hun. Anne Sandborg og leder av Fagforbundet Teknisk fagforening i Oslo, Terje Strømsnes, mener ansatte rett og slett har behov for en debrief av høstens opplevelser. Avfallsinnsamling fra de 630.000 innbyggere i Oslo er tidenes største renovasjonsanbud. Under forrige byråd ble det gitt til det ferske selskapet Veireno, som leverte et tilbud titalls millioner kroner lavere enn konkurrentene. Det endte med søppelkaos. Etter seks uker lå rundt 1700 tonn avfall igjen i overfylte beholdere og portrom. Kommunen og Veireno satte 12 ekstrabiler og flere ansatte i tillegg til tidligere ekstrainnsats. Renovasjonsetaten utlyste også et lynanbud for innkjøp av kundebehandlere til å ta unna klagene. Nytt anbud og ny renovatør går på helsa løs for ansatte i Oslo kommunes renovasjonsetat. BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Anne Sandborg og leder av Fagforbundet teknisk fagforening i Oslo, Terje Strømsnes. SISSEL SKEI ER ÅRETS RENHOLDER *Sissel Skei fra Melhus i Sør-Trøndelag er kåret til årets renholder 2016. Skei har gjort seg bemerket både for innsatsen sin for renholdsfaget, for opplæring, holdningsskapende arbeid og som en spesielt sterk trivselsfaktor i Melhus kommune. Skei begynte renholderkarrieren i 1991 og tok fagbrev som renholdsoperatør allerede for 16 år siden. I Melhus kommune er hun kjent for videreutvikling og nytenkning i faget, informasjonsarbeid overfor elever og lærere der hun videreformidler kunnskap om renholdsfaget, og hun er også en pådriver for nye læreplasser. Les mer på fagbladet.no. --- TRONDHEIM-NEI TIL ISRAELSKE VARER *Med 340 underskrifter i ryggen leverte Ole Roger Berg et innbyggerforslag om at Trondheim kommune ikke skal kjøpe israelske varer produsert på okkupert område. Nå er forslaget vedtatt. – Jeg har engasjert meg i Palestinaspørsmålet i over 40 år. Og jeg er selvsagt stolt av at min egen kommune gjør et slikt vedtak, sier Ole Roger Berg. Han er en av Fagforbundets Palestina-ambassadører og tillitsvalgt for bussjåførene i Trondheim. Samtidig er han rask til å fortelle at dette ikke var et sololøp fra hans side. Forslaget ble utarbeidet i samarbeid med Norsk Folkehjelp og Palestinakomiteen. FOTO: WERNER JUVIK FOTO: KIRSTI SÆTHER fbaargang2016 fbseksjonFEL