24 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | Det er stille i gymsalen. Forventningsfulle fjerdeklassinger fordelt på to lag venter på signal. – Klar. Ferdig. Gå. Barne- og ungdomsarbeider Amund Velten har lagt ut kort med engelske ord ved startstreken. Et stykke unna ligger det kort med bilder av disse ordene. Ungene skal løpe fram til dem og ta med riktig kort tilbake til start. Ordene er tatt fra kapitlet «On the farm» som er på skoleplanen i engelsktimene. Nå lekes glosene inn, noe lærerne ellers har lite tid til. Ungene stormer fram, konsentrert sjekker de bildene, raskt plukker de ett og løper tilbake til laget sitt. Bilder av ku, sau, geit og gris legges sammen med ordene cow, sheep, goat og pig. Både Amund og ungene er storfornøyde. – Alt er riktig, sier han, mens ungene smiler og ber om en omgang til. DEILIG VARIERT ARBEIDSDAG – Jeg er utrolig glad i jobben min. Ikke én dag er lik, nye utfordringer hver dag, både her på SFO og når jeg følger elever som trenger ekstra oppfølging i skoledagen. Amund Veltens vei inn i SFO startet da han valgte helse- og oppvekstfag på videregående skole. Læretida tok han i barnehage, SFO og på et arbeidstreningssted for unge voksne med multihandikap, og etter to år kunne han ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. – Utrolig nok var vi fire menn i klassen på videregående, og tre av oss jobber fortsatt med barn og unge. – Helt siden tenårene har jeg vært – og er fortsatt – med i Røde Kors hjelpekorps. Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker. Det sto mellom å jobbe med barn og unge eller å bli ambulansearbeider, forteller Velten. PILOTPROSJEKT: AKS – SFO har alltid tilbudt aktiviteter der barna får kunnskaper og opplevelser. Men nå er tilbudet mer systematisert og variert, sier Velten. Han viser til at Frydelund skole og SFO i Elverum har et pilotprosjekt der de tester ut såkalt aktivitetsskole, kalt AKS-modellen. Alle Oslo-skolene driver skolefritidsordningen etter denne tankegangen: et tett samarbeid mellom skole og fritidsordningen. Temaer fra klasserommet tilbys som aktiviteter på AKS, men kunnskapen blir formidlet på JOBBEN MIN | + - Ungene skal også lære noe på SFO. Amund vet hvordan. Trigger lærelyst med stafett og spikking BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER BESTE MED JOBBEN Ikke en dag er lik den andre. Ungene er utrolig fine å være sammen med. Det er fint å hjelpe dem når de trenger det. VERSTE MED JOBBEN Støyen, særlig i perioder der alle er inne, kan bli slitsom. Og at jeg ikke har tid til å snakke med alle, å ha de litt lengre samtalene. TEKST: TITTI BRUN FOTO: WERNER JUVIK fbaargang2016 fbseksjonFEL