| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 25 DERFOR BLE JEG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Jeg begynte tidlig som frivillig i Røde Kors hjelpekorps, jeg liker å jobbe med mennesker og har alltid visst at jeg vil jobbe med barn og unge. NAVN: Amund Velten YRKE: Barne- og ungdomsarbeider i Frydenlund SFO og skole i Elverum BOR: Hamar fbaargang2016 fbseksjonFEL