26 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | en alternativ måte. Enten temaet er naturvern, kjemiske eksperimenter, stjernehimmelen eller engelsk. – Hele AKS-tankegangen er så spennende. SFO er ikke et oppbevaringssted. Vi har masse å tilby ungene så de kan utvikle seg personlig, sosialt og faglig. Vi tilbyr læring gjennom leken. Ungene velger selv om de vil ha frilek eller være med på AKS. ANSATTE LÆRER LEKER Aktivitetene på ettermiddagen er knyttet opp mot læreplanen som skolen følger. Mandag er det forskergruppe, tirsdag er det eventyrgruppe, onsdag er det leksehjelp og torsdag er det naturgruppe. Der lærer barna om lover og regler i utmark og om kosthold. De får også kunnskap om miljøet. Det er jevnt over flere jenter som er med på AKS, i hvert fall så lenge fotballbanen lokker til seg guttene. – Det er noen ord som trigger; spikking, stafett, bowling og papirflykonkurranse. Det er mye kunnskap som kan formidles i de fleste aktiviteter. Vi er så heldig å ha en kjemiker ansatt på SFO, hun lager mange spennende eksperimenter, sier Velten. AKS-tankegangen krever engasjerte ansatte og et godt samarbeid med lærerne. Velten mener det styrker samarbeidet med skolen. – Rektor prioriterer samarbeidet og har faste møter med SFO. Lærerne informerer hvis ett av barna har slått seg eller har hatt en lei dag. På den måten kan vi gi foreldrene som henter, bedre informasjon om hva som har skjedd i løpet av dagen. – I tillegg er vi heldige som har tett tilgang på kilden for tips om gode lære-leker. Vi har dyktige lærere her på skolen som underviser i AKS-modellen på Høgskolen i Oslo og Akershus. De gir oss jevnlig faglig påfyll og tips til leker i norsk, matte, engelsk og i forskergruppa. BRÅKETE KULDEDAGER Velten må tenke seg om for å finne minussider med jobben. Han prøver seg med utevakter på iskalde dager i sluddregn. – Men jeg er jo veldig glad i uteaktiviteter, og det er jo bare å kle seg. Han ender med at det eneste som kan være slitsomt med jobben, er støy. Virkelige vinterdager med mange minusgrader når alle ungene er inne samtidig. Da kan hodet være ganske utslitt etter jobb. Men det går jo over. * JOBBEN MIN | BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DETTE ER AKS Oslo var først ute med å legge om skolefritidsordningen (SFO) til aktivitetsskole (AKS). Nå tar stadig flere skoler i bruk metoden. AKS gir eleven et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen, og skal forankres i skolens ledelse. Aktivitetene skal være en alternativ læringsarena. Tilbudet skal også ha et godt leksetilbud. Mål og innhold: • Natur, teknikk og miljø. • Fysisk aktivitet og lek. • Kunst, kultur og kreativitet. • Mat og helse. • Lekser og fordypning. Vi har masse å tilby ungene så de kan utvikle seg personlig, sosialt og faglig. AMUND VELTEN ON THE FARM: Under stafetten i gymsalen lærer elevene engelsk også. fbaargang2016 fbseksjonFEL