| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 27 VI VANT: En gang til!! STRATEGI OG SAMARBEID: Overblikk er viktig for å få fire på rad. Barne- og ungdomsarbeidere (BUA) planlegger og gjennomfører pedagogiske tilbud for barn og unge 0–18 år. 1. I videregående skole er opplæring fireårig, to av årene er opplæring i bedrift. Ved bestått teoretisk og praktisk eksamen får du fagbrev, og tittelen barne- og ungdomsarbeider. SLIK BLIR DU BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 2 . Den andre måten å bli BUA er som praksiskandidat. Hvis du har mange års erfaring fra barnehage, skolefritidsordning eller annet barne- og ungdomsarbeid, kan du søke om å få godkjent praksistida og lese til teorieksamen som privatist. Er du 25 år eller eldre og ikke har fullført videregående opplæring, har du rett til å få gratis opplæring. fbaargang2016 fbseksjonFEL