| 2016 | 10 | FAGBLADET ~ 29 PÅ NETT | LES ARTIKLENE PÅ FAGBLADET.NO/FAGLIGFOKUS En ADHD-diagnose forteller at et barn har vanskeligheter med å konsentrere seg og preges av lærevansker, atferdsproblemer og hyperaktivitet. Diagnosen blir ansett som en funksjonshemning, og byr på store utfordringer for både barnet og omgivelsene. Har kunstige fargestoffer en rolle i sykdommen? LES PÅ FAGBLADET.NO MER PÅ NETT: Allerede på 1970-tallet ble enkelte fargestoffer sett i sammenheng med hyperaktivitet og læringsvansker. Flere elimineringsdietter kan ifølge litteraturen forbedre ADHD-symptomer hos enkelte barn. Selv om enkelte studier har funnet en sammenheng mellom hyperaktivitet og kunstige fargestoffer, er det vanskelig å trekke sikre slutninger. 1 2 3 + Kan kunstige fargestoffer utløse ADHD? CAROLINE MYGLAND har en bachelorgrad i ernæring fra Helsehøyskolen og en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). BENT C. BRASKERUD: Grønne tak er framtida CARLO AALL: Klimaendringen krever en sterk offentlig sektor TOR BUSCH Flere eldre i inkassofella VIKTIGE FUNN MINDRE MEDISIN ER GOD MEDISIN I Råde gir det så gode resultater at sykehjemmet leier bort plasser til kommuner som ønsker endring. VERST FOR VARSLERE I OFFENTLIG SEKTOR Varlsere blir behandlet dårligere enn før. Fafo frykter at flere arbeidstakere kommer til å holde kjeft om kritikkverdige forhold. LAV UTDANNING KAN GI KORTERE LIV Lav utdanning er årsaken til at mange dør tidligere enn andre. Helseforskjellene i Norge er større enn i mange andre europeiske land. TRENGER HØYSKOLEUTDANNEDE Vi må stille like høye krav til dem som skal jobbe med ungdom, som til andre yrkesgrupper som jobber med barn og unge. FOTO: FLICR.COM Les alle artiklene på fagbladet.no/ fagligfokus fbaargang2016 fbseksjonFEL