30 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | PÅ JOBB / AKTUELT Motstandere av pengespill har produsert en film mot reklame for gambling på nett og tv. HALVPARTEN AV PORTØRANE PÅ SKOLE *Heile 11 av 22 portørar ved Helse Førde har byrja på den nye fagutdanninga for portørar. Tillitsvald Kristian Solheim (bildet) fortel at nokon av dei trengte ei gulrot for å setje seg på skolepulten igjen etter mange yrkesaktive år. Og gulrota var ikkje liten; etter eksamen i juni får portørane ei auke i årsløna på om lag 7000 kroner. *Organisasjonen Spillavhengighet Norge regner med at om lag 120.000 mennesker her i landet er avhengige av spill. Organisasjonen frykter at problemet vil eskalere dersom Norsk Tipping ikke lenger skal ha monopol på dette markedet. Mens Spillavhengighet Norge arbeider for et strengt regulert spillmarked, vil regjeringen om kort tid foreslå å innføre en lisensordning. En slik ordning innebærer ifølge skeptikerne at det blir fritt fram for utenlandske spillselskaper i Norge. – Vi vet at eksponeringen for pengespill vil eksplodere hvis det blir fritt fram for utenlandske spillselskaper i Norge. Konkurransen blir større, flere vil spille og vi er redd for at enda flere vil få spilleproblemer hvis forslaget fra regjeringen blir vedtatt, sier Lill-Tove Bergmo, leder i Spillavhengighet Norge. FOTO: SPILLAVHENGIGHET.NO FOTO: PRIVAT FOTO: PER FLAKSTAD FILM MOT PENGESPILL UTAN LÆREPLASS *Nesten 10.000 søkjarar til læreplass har førebels ikkje fått godkjend lærekontrakt, syner tal frå Utdanningsdirektoratet. Samanlikna med 2015 har det vore størst auke i helse- og oppvekstfag (120 fleire søkjarar) og service og samferdsel (80 fleire søkjarar). I Oslo har 76 prosent av søkjarane fått godkjend lærekontrakt, medan 43 prosent har fått godkjend lærekontrakt i Østfold. Det er oppretta klasser for fagopplæring i skole. Førebels har 940 søkjarar fått tilbod om ein slik plass. Fagopplæring i skole er eit tilbod til søkjarar som ikkje har fått læreplass i bedrift. Målet for desse elevane er også å ta fagbrev. --- HISTORIER OM BEDRING *13 personer deler sine erfaringer i antologien «Et bedre liv – Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer ». Skribentene gir leseren førstehåndskunnskap om hva som kan hjelpe. I denne boka er det først og fremst pasienter selv som forteller om erfaringene sine som pasienter. Boka inneholder også kapitler hvor fagfolk reflekterer over pasienthistoriene og forskning om hva som kan gi bedring. Redaktørene av boka er alle ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. fbaargang2016 fbseksjonFEL