|| 22001166 || 0104 || FFAGBLLADETT ~ 31 I DENNE SEKSJONEN: NORGE I VERDEN * I forbindelse med kommunereformen blir det hevdet at Norge har små og uhensiktsmessige kommuner. Men stemmer det? Målt etter folketall er norske kommuner mellomstore, sammenlignet med andre land i EU. Land som Sveits, Østerrike, Tyskland og Frankrike har vesentlig færre innbyggere per kommune. Gjennomsnittlig folketall i en EU-kommune ligger på 5530 innbyggere. I Norge ligger den på 11.022. Målt etter areal er norske kommuner store. En gjennomsnittlig kommune i EU er 49 kvadratkilometer, i Norge 710. KILDE: Folkestyre eller elitestyre, Alf Inge Jansen og Bjarne Jensen og Wikipedia VISSTE DU AT ... NEW ZEALAND: 62.160 UGANDA: 213.387 SVEITS: 2521 USA: 100.550 NORGE: 11.022 I samfunnet RETTFERDIGHET | VELFERD | MEDBESTEMMELSE | LIKESTILLING Gjennomsnittlig kommunestørrelse * Mer enn tre firedeler av nordmenn bor i kommuner med mer enn 10.000 innbyggere. Under ti prosent bor i kommuner med mindre enn 5000 innbyggere. * Den samlede befolkningen i kommuner på under 2000 innbyggere er ca. 115.000 personer, knapt 2,5 prosent av landets befolkning. * De fleste land i Europa har et folkestyrt mellomnivå mellom kommune og stat, altså det som i Norge kalles fylke. I Tyskland, Spania og Italia har de to mellomnivåer. * USA har 3144 kommuner (counties). I snitt 63 i hver delstat. Tettest befolket er New York County, på Manhatten. S 32 Den ekstreme prisveksten på boliger kan gi mangel på arbeidskraft i Oslo, mener økonom. S 42 Konsekvensutredning for nye oljefelt eller ikke? Fagforbundet vil frede sårbare områder. S 46 Per Bleikelia har erstattet direktørskiltet på kontordøra med «Ansvarlig tilrettelegger». S 52 Oppe under taket på Nationaltheatret jobbes det på spreng. Teaterkostymene tar form. FOTO: COLOURBOX FOTO: HÅVARD SÆBØ fbaargang2016 fbseksjonFEL