38 ~ FAGBLADET | 10 | 2016 | Uzma Rana studerer pedagogikk, og eier en leilighet på Stovner i Oslo som hun leier ut. Selv har hun ikke råd til å bo i leiligheten, men bor i stedet hjemme hos moren sin. – Pengene til leiligheten arvet jeg fra faren min, som døde etter et langt arbeidsliv. Jeg var heldig som hadde foreldre som satte av penger. Uten disse ville jeg ikke kommet inn på boligmarkedet, forteller Rana. Mens faren jobbet i Posten, var moren morsmålslærer. Foreldrene var flinke til å spare, og pengene ble satt av til å kjøpe bolig for de tre barna. Ranas leilighet på 63 kvadratmeter leier hun ut for 12.000 kroner i måneden. Etter at utgiftene til lån og fellesutgifter er betalt, sitter Rana igjen med noen hundrelapper i fortjeneste. Disse og litt til bruker hun til å betale for å bo hjemme hos moren. – Uten arven ville jeg ikke hatt friheten til å studere, sier Rana. – LATTERLIG LØNNSOMT Å INVESTERE Hun er ikke alene om å investere pengene sine i bolig. Fire av ti osloleiligheter under 60 kvadratmeter ble i første kvartal kjøpt av folk som ikke har planer om å bo der selv, ifølge Eiendomsverdi. I en undersøkelse skriver de: «Konsekvensen for dagens boligmarked er at etterspørselspresset øker. Mange boliger tilbys ikke i eiermarkedet, men går over i utleiemarkedet.» Det er ikke bare store, tunge boligspekulanter som står for oppkjøp og utleie. Et eksempel er gründeren Fredrik Gulowsen som har kjøpt en ekstra utleieleilighet i Oslo. Pengene til investeringen kommer fra flere års jobbing og fra banklån. – Det er latterlig lønnsomt å investere i boligmarkedet. Det burde ikke være slik. Du får skattefradrag, rentefradrag, inntekt og null skatt på inntektene hvis du leier ut under halvparten av leiligheten din. I tillegg er du med på boligprisveksten. Han mener dagens utvikling øker forskjellene mellom folk. – De som har en god jobb, har råd til å betjene lån. Det lave kravet til egenkapital gjør det lettere å bli en bolighai. Boligmarkedet har en uheldig utvikling. Du skaper ingen nye verdier eller arbeidsplasser ved å investere der. Boliger er død kapital, mener han. BEKYMRET FOR DEN HØYE GJELDEN Mary-Ann Stamsø, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avla sin doktorgrad om boligpolitikk, og hun har skrevet en rekke vitenskapelige artikler om temaet. Nå er hun bekymret for de høye lånene mange mennesker tar opp. Gjelden er doblet på ti år, til dagens nivå. – Vi ligger helt i verdenstoppen i å ha privat gjeld. Får vi en nedgangskonjunktur eller renteøkning, vil mange rammes hardt. Stamsø lister opp flere årsaker til at Dagens bolighai kan være naboen din Bildet av den griske bolighaien som kjøper billig og tyner prisene mest mulig på leietakerens bekostning, stemmer ikke alltid. Tema: Presset boligmarked «Det er latterlig lønnsomt å investere i boligmarkedet. Du får skattefradrag, rentefradrag, inntekt og null skatt.» FREDRIK GULOWSEN, UTLEIER I OSLO TEKST OG FOTO: VEGARD VELLE fbaargang2016 fbseksjonFEL